ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO CB
Základní pravidla pro vysílání na CB

Typy pro provoz s CB ( občanskou ) radiostanicí :

Abyste mohli bez problémů používat Vaší radiostanici , měli byste dodržovat následujících 6 pravidel CB provozu :

1. Po zapnutí přístroje se vždy nejdříve přesvědčte ( poslouchejte) , zda je kanál, na kterém chcete vysílat volný 
2. Pro tento účel otevřete Squelch ( levá poloha) , abyste i slabé stanice nepřeslechli
3. Jen jestli je kanál volný, začněte na tomto kanále vysílat
4. Hovořte ( volejte ) jen krátce, počet kanálů je omezen
5. Po každém volání dobře poslouchejte, zda vás volaná stanice slyší a odpovídá. Pokud ne , potom volání opakujte
6. Pokud Vám protistanice odpoví, vždy nechte několik sekund pausu, než sami začnete hovořit, aby se také jiné stanice mohli eventuelně ohlásit

Volací kanály – doporučení platné v Evropě :

Kanál 1 ( FM) …      jako svolávací v FM modulaci 
Kanál 4 ( AM) …      jako svolávací v AM modulaci 
Kanál 9 ( AM / FM).jako nouzový kanál 
Kanál 19 ( FM) ……  jako informační kanál pro řidiče 
Kanál 10 ( FM) ……  jako informační kanál pro řidiče v ČR

Mezinárodní fonetická abeceda v radiové praxi :

Při špatných podmínká ch - rušení, vzdálené nebo slabé stanice, je problematické zprostředkovat srozumitelné a bezchybné spojení. V takovém případě pomůže mezinárodní abeceda, kterou používá i letecký provoz nebo NATO.

A – Alfa H – Hotel P – Papa W – Whisky
B – Bravo
I – India Q – Quebec Y – Yankee Z - Zulu
C – Charlie J – Juliett R - Romeo
D – Delta L – Lima S – Sierra
E – Echo M – Mike T – Tango
F - Foxtrott N - November U - Uniform
G – Golf O – Oscar V - ViktorTypy pro provoz CB – občanských radiostanic :

Posuzování kvality příjmu - R/ S Kódy :

Abyste svému partnerovi na protistanici mohli sdělit jak silný a čistý je jeho přijímaný signál , používají se zavedená sdělení pomocí čísel , tzv. R/S kódů. R – hodnoty ( Radio ) představují subjektivní názor na čitelnost přijímaného signálu , S – hodnoty ( Santiago) jsou naopak změřeny S- metrem, kterými jsou vybaveny kvalitnější radiostanice a představují sílu ( velikost) přijímaného signálu . Pokud někdo nemá vysílačku vybavenou S –metrem, můžete se řídit i následujícími tabulkami :

R – čitelnost přijímaného signálu ( Radio)

1 - nečitelný , nesrozumitelný
2 - čas od času nebo částečně čitelný
3 - těžce čitelný
4 - čitelný , srozumitelný
5 – velmi dobře čitelný


S – síla přijímaného signálu ( Santiago )

1 – sotva slyšitelné
2 - velmi slabě slyšitelné
3 – slabě slyšitelné
4 – dostatečně slyšitelné
5 – dosti dobře slyšitelné
6 – dobře slyšitelné
7 – měřitelně silně slyšitelné
8 – silně slyšitelné
9 a více – velmi silně slyšitelné

Zkratky používané při vysílání:

Také u CB vysílání se stále více používá „ odborný hovor “ , který je známý více v profesionální nebo radioamatérské praxi při zhoršených přenosových podmínkách:

Brea ……………moment prosím, prosím čekejte, přál bych si hovořit
Cheerio……… nashledanou ( naslyšenou)
CQ……………… všeobecné volání
CL……………… konec hovoru, stanice bude vypnuta
DX……………… radiové spojení na velkou vzdálenost
Fading…………signál kolísá
HI………………  směji se
Mike…………… mikrofon
Múll……………   rušení
Negativ…………ne, nerozuměl jsem
OK………………  rozumím , správně , v pořádku
Roger……………rozuměl jsem, bezproblémový příjem
Skip……………  volačka , jméno 
Standby…………zůstávám na příjmu
Stereo…………  dvě stanice vysílají současně
TVI………………  rušení televizním příjme
UFB……………… výborně, velmi dobře
VY………………   velmi, velmi mnoho
WX………………  počasí, teplota
YL………………   slečna, paní, radista- žena
55………………… mnoho úspěchu, všechno nejlepší
73………………… zdravím , s pozdravem
88 …………………líbám , srdečný pozdrav ( na YL)
99 …………………zmizni ! , vykliď kanál !

Q – skupinové zkraty

Při CB vysílání jsou používány hojně také zkratky , které jsou převzaty z mezinárodních Q – kódů , používaných také u námořního nebo radioamatérského vysílání. S těmito 3 – písmenovými zkratkami lze zprostředkovat velmi rychle důležité informace :

QRA ……………  jméno mé radiové stanice je
QRG………………frekvence, provozní kanál 
QRL……………… zaměstnání, pracovní místo
QRM………………rušení jinou stanicí
QRN……………… atmosférické rušení
QRP………………  pracujeme s omezeným výkonem
QRT………………  konec radiového vysílání
QRU………………  nejsou předkládány žádné další zprávy
QRV…………………vysílací a přijímací pohotovost 
QRX…………………přerušení radiového provozu, pause, prosím čekejte
QRZ…………………budeme volat, volání na určitou stanici
QSB………………… signál kolísá, mizí, Fading
QSL………………… potvrzení příjmu
QSO…………………radiové spojení, rádiový hovor
QSP………………… zprostředkování radiového spojení s třetí rdst. pomocí druhé 
QST………………… hlášení na všechny
QSY………………… změna frekvence, změna kanálu 
QTH…………………místo vysílání