VAŠE VYSÍLAČKA !!! NEVYSÍLÁ !!
Zde najdete pomoc při řešení různých problémů

1) Nemůžete vysílat nebo jen ve špatné kvalitě :

- zkontrolujte si PSV ( poměr stojatých vln) antény pomocí PSV ( SWR) měřáčku. Hodnota by se měla pohybovat od 1 do max. 2, nejlépe kolem 1,5.  V opačném případě seřiďte anténu.  Dále zkontrolujte připojení antény – konektor PL6, zda se neviklá nebo není jinak uvolněný
- vyzkoušejte, jestli je mikrofon správně připojen ke stanici a  jestli mikrofonní šňůra na mikrofonním konektoru není uvolněná nebo se neviklá
- jestli stisknete na mikrofonu PTT tlačítko, musí se ukazatel vysílání TX rozsvítit aby Vaše radiostanice vysílala. Pokud PTT tlačítko uvolníte, musí TX zhasnout a Váš přístroj se přepne na příjem. Pokud je to možné, zkontrolujte pomocí měřáčku i orientačně výkon radiostanice po seřízení antény. Tento by měl být cca 4 W ( FM modulace).

2) Neobdržíte- li  na Vaše vysílání žádnou odpověď nebo máte špatný příjem :

- nastavte regulátor Squelch správně ( tj. ihned za bod, kdy šum zmizí), případně zvolte ASC, pokud je stanice touto funkcí vybavena
- nastavte regulátor Volume na odpovídající hlasitost pro příjem a regulátor RF GAIN nastavte do pravé krajní polohy ( nejvyšší citlivost), pokud je vaše radiostanice touto regulací vybavena.
- vyzkoušejte, jestli mikrofon je správně a pevně připojen ke stanici pomocí mikrofonní šňůry a v místě spojení se stanicí se konektor neviklá nebo není uvolněný
- zkontrolujte PSV antény a zda nejsou konektory uvolněny nebo se neviklají
- přesvědčte se , jakou modulací ( AM, FM )  a na jakém kanále Váš partner vysílá a přizpůsobte se tomu, aby jste používali stejnou modulaci ( pozor na legislativní podmínky v EU). V ČR se vysílá v FM modulaci.  Parametry vysílání nastavíte pomocí multinormní funkce ( viz návod na obsluhu).

3) Indikátory vaší radiostanice nefungují :

- přesvědčte se , jestli je zdroj proudu zapnutý, jestli máte zapnutou radiostanici a zda nejste v režimu nastavování norem ( multinormní funkce)- viz návod na obsluhu
- zkontrolujte , jestli byl Váš přístroj zapojen se správnou polaritou – plus pól – červený    kabel, minus pól – černý kabel. 
- Zkontrolujte, jestli nedošlo k poškození radiostanice přímým zapojením na 24 V !    Všechny radiostanice pracují s napájecím napětím 12 V . Pokud je rozvod v automobilu    24 V , nutno použít odpovídající měnič . Počítejte se zátěží Vaší radiostanice cca do 2A ( při vysílání ).