SERVIS


Servisní opravy radiostanic nutno svěřit jen pověřenému  servisu, případně dovozci, firmě President Electronics Czech s.r.o.. Jakékoliv amatérské zásahy jsou nepřípustné .

Radiostanice značky President jsou známy svou spolehlivostí a servisní nenáročností.  Přesto se vyskytují zcela zbytečné závady, způsobené nikoliv výrobcem, ale samými majiteli.  Montáže radiostanic i antén se často provádějí zcela laicky a bez základních znalostí , návody k obsluze se nečtou  atd.  Moderní radiostanice sice není složitá k obsluze, ale bez základních znalostí se žáden radista neobejde. Také při provozu na kanálech je třeba dodržovat určité zvyklosti. Nicméně se jedná o složitý elektronický výrobek,  se kterým je nutno patřičně opatrně zacházet. Radiostanice se liší od všech elektronických výrobků právě tím, že fungují nejen jako přijímače, ale umožňují i vysílat rádiové signály s relativně  vysokými výkony . S tím je ale spojena nutnost dodržovat určité nezbytné zásady při montáži a provozu radiostanic , které, pokud jsou porušeny, mohou vést k vážnému poškození  vysílaček, na které se pak záruky nevztahují .  K nim patří především vysílání pomocí nevhodné a neseřízené antény, která musí být nejdříve pečlivě nastavena pomocí speciálních měřáků ( poměr stojatých vln) . S tím souvisí i správné umístění antény a zajištění dostatečné protiváhy . V opačném případě může dojít k vážnému poškození radiostanice a také budou výsledky spojení , to je kvalita a vzdálenost neuspokojivé.

Mnoho závad proto souvisí s neodbornou montáži a nedodržením podmínek pro vysílání, především  nevhodné nebo nesprávně umístěné, případně neseřízené antény, nevhodné napájení  ( měniče) , přepolóvání při montáži, vysoké napětí ( 24 V) , použití nesprávných cizích mikrofonů atd.  Také mohou vzniknout závady, které jsou způsobené neodbornou obsluhou, pokud není postupováno podle přiloženého návodu. Např. vysíláním bez připojené seřízené antény, záměnami mikrofonů z jiných radiostanic atd. Proto doporučujeme si vždy přečíst pečlivě přiložený návod k obsluze radiostanice.


 

Adresa servis:

President Electronics Czech s.r.o.

Syllabova 1244/10, 703 00 Ostrava

(stanice na opravu zasílejte vždy s mikrofonem!!!, popište závadu, pokud ji znáte a uveďte telefonní číslo pro případné kontaktování servisním technikem v případě potřeby)