Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

       

NÁVODY » President RANDY II P/M

RANDY II

 

 

RANDY II  M (mobilní verze)

- obsahuje stanici a adaptér pro připojení externí antény a konektor do zapalovače automobilu

 

RANDY II P (přenosná verze)

- obsahuje stanici, gumovou anténu, Li-Ion barerii a nabíječ

 

 

 

 

 

Popis radiostanice:

 

 1. Anténa s TNC konektorem
 2. Tlačítko PTT (vysílací tlačítko)
 3. Tlačítko F (funkce)
 4. Tlačítko SQ pro vypnutí squelch neboli monitor
 5. Tlačítko „šipka dolů“ + uzamčení radiostanice + Menu
 6. Tlačítko A/F (přepínání modulace) + SCAN + SC.list
 7. Tlačítko DW (hlídání dvou kanálů) + P (prioritní kanál) + Podsvícení
 8. Tlačítko „šipka nahoru“ + H/L (přepínání výkonu) + R.B (roger beep)
 9. Mikrofon

10. Reproduktor

11. Klip na opasek

12. Knoflík pro zapnutí/vypnutí radiostanice + halsitost

13. Led dioda pro indikaci stavu Příjem/vysílání

14. Pojistka proti nechtěnému vysunutí baterie

15. Baterie

16. Externí vstup pro mikrofonní konektor

17. Externí výstup pro externí reproduktor

18. Zdířka pro nabíjecí konektor

 

I                   Ikony na LCD displeji

 

OOAM Ukazuje AM/FM modulaci

Objeví se při zamčení klávesnice

Zobrazí se, pokud je zvolený kanál v seznamu skenování

Objeví se, když  je Roger Beep zapnutý

((.))    Objeví se, když je Emergency Channel zapnutý

Úroveň nabití baterie, ukazuje kapacitu baterie (napětí)

H

L         Zobrazen výstupní výkon stanice (H = high (vysoký), L = low(nízký))

Indikace "MENU" funkce

Indikátor síly signal

Zobrazení RX signálu

 

 

POZOR !!!

-       Nikdy nevysílejte, ani neprovozujte vysílačku bez zapojené antény

-       Nabíjejte radiostanici vždy jen s originálním nabíjecím adaptérem

 

 1. A. Sestavení radiostanice
  1. Vezmeme radiostanici a připojíme k ní originální anténu (cca 40cm dlouhá černá anténa) tak, že jí nasadíme na závit a opatrně našroubujeme a lehce dotáhneme.
  2. Zasuneme ze zadní strany do radiostanice originální baterii (musí zacvaknout pojistka na spodní straně)

 

 1. B. Spuštění a nastavení radiostanice
  1. Nejprve zkontrolujeme, že je radiostanice dostatečně nabitá (zapneme vysílačku tak, že otočíme knoflíkem č.12 po směru hodinových ručiček a po zapnutí zkontrolujeme na display vysílačky zda je v levém spodním rohu ikona baterie a plně nabitá má v sobě tři čárky. Pokud není plně nabitá, dáme jí nabít dle bodu o nabíjení vysílačky)
  2. Pokud máme radiostanici plně nabitou, tak je třeba nastavit základní parametry. Po zapnutí radiostanice se nám na display zobrazí kanál tj. CH 10, ten si zvolíme šipkami nahoru nebo dolu na náš požadovaný a dále nás zajímá i modulace, která je zobrazena v pravém horním rohu buď AM (amplitudová modulace) nebo FM (frekvenční modulace).

Tuto modulaci je nutné zvolit stejnou, jakou má i proti stanice, jinak bude signál příliš zkreslený a nebude mu rozumět. (V ČR se standardně používá FM.)

 1. Dále je třeba nastavit základní parametry

Hlasitost - nastavíme tak, že zmáčkneme tlačítko SQ č.4 na levé straně vysílačky a při šumu si nastavíme knoflíkem nahoře hlasitost, která nám vyhovuje.

Squelch – nastavíme si úroveň, která nám bude v daných podmínkách vyhovovat a to tak, že zmáčkneme tlačítko F č.3 na levé straně přístroje a současně tlačítko „Spodní šipka“ č.5 pod kterým je napsáno „Menu“ a pustíme. Na display nám naskočí symbol SL 01 (nebo jiné číslo SL --) SL – nám určuje hladinu squelche. Máme 7 možností nastavení od SL OF až po 06. Touto hodnotou určíme jak má být vysílačka citlivá na příchozí volání.

Čím nižší hodnota tím citlivější vysílačka.

 1. Nastavení vysílacího výkonu radiostanice – provedeme tak, že při zapnuté radiostanici zmáčkneme a přidržíme tlačítko „Šipka nahoru“ a po chvilce přeskočí na display písmenko H (High - vysoký výkon 4W) nebo L (Low – nízký výkon 1W). Výkon nastavíme dle toho, jaký dle dosahu nám bude vyhovovat. Na kratší vzdálenosti cca do 500m ve volném prostoru by měl stačit „L“ i z hlediska úspory spotřeby z baterie a delší výdrže.
 2. Nastavení PS (Power safe – úspora spotřeby) parametru. Jde o to, že čím vyšší číslo u PS máte nastaveno,  tím větší je úspora spotřeby, ale o to je radiostanice pomalejší, hlavně v citlivosti a reakci na příchozí volání. To znamená, že PS nastavíme tak, jak rychle potřebujeme volání zaznamenat. Pokud je funkce vypnutá „PS OF“ je radiostanice připravena bez prodlevy přijmout příchozí volání, pokud ale PS je nastaven na „PS 03“ může být reakce radiostanice na příchozí volání co nejpomalejší. Proto nastavíme tak, jak potřebujeme. Nastavení provedeme stiskem tlačítka „F“ č.3 a současně tlačítko „Spodní šipka“ (Menu) a na display naskočí SL - - a zmáčkneme znovu tlačítko „F“ č.3 a na display naskočí PS OF a nastavíme si šipkami požadovanou úroveň úsporného režimu.

 

 

 1. C. Takto nastavená radiostanice je připravená ke komunikaci !!!

 

 1. D. Nastavení ostatních funkcí radiostanice
  1. Zvuk tlačítek (Beep) – se nastaví tak, že zmáčkneme tlačítko F č.3 a současně s ním tlačítko „Spodní šipka“ a na display naskočí „ SL 01“, zmáčkneme ještě dvakrát tlačítko F č.3 a na display se zobrazí „bP oN“ (zkratka pro beep on nebo off). Šipkami nahoru nebo dolu nastavíme parametr podle toho, jestli chceme, aby nám při stisku tlačítka pípali nebo ne (bP oN – pípají, bP oF – nepípají)
  2. Uzamčení tlačítek radiostanice (klíček) – Pro uzamčení tlačítek radiostanice je nutné zmáčknout a přidržet tlačítko „Spodní šipka“ č.5 na 3 vteřiny, až na display vlevo nahoře naskočí symbol klíčku a radiostanice bude uzamčena pro nechtěné přehození některého parametru. Opětné odemčení se provede přidržením tlačítka č.5 na 3 vteřiny, až symbol zmizí.
  3. SCAN + SC.list – funkce sken je používána pro zjištění zda se na některém z nastavených kanálů nenalézá komunikace. Tato funkce funguje tak, že projíždí kanál po kanále, které jsou zařazené ve sken listu (SC.list) a hledá nějakou komunikaci. Pokud tuto komunikaci najde, tak se zde zastaví a po skončení signálu opět začne skenovat následující kanály. Pokud chci tuto funkci použít, tak musím stisknout na 3 vteřiny tlačítko A/F č.6 až se na display objeví „Sc“. Stejně tak i tuto funkci zruším. Pokud chci, aby se nějaký kanál neskenoval, tak jej musím odstranit ze sken listu a to provedu tak, že si navolím příslušný kanál a pokud mi u něj na display svítí Sc (bez zapnuté funkce SCAN), tak je zahrnuto do seznamu skenovaných kanálů, a já jej vyjmu tak, že stisknu tlačítko F č.3 a současně stisknu tlačítko A/F č.6 a „Sc“ z displaye zmizí a tím bude tento kanál při skenování vynechán. Stejnou cestou kanál do seznamu skenovaných vrátím zpět.
  4. P (priority kanál) – tlačítko P č.7 je tzv. Priority kanál, nebo někdy označovaný nouzový kanál 9, který se využívá zejména při přivolání pomoci (pokud jej někdo skenuje). Na tomto kanále neprovádíme běžnou komunikaci. Zapnu jej tak, že zmáčknu tlačítko P č.7 a na display se objeví symbol ((o)) a přepne se radiostanice na kanál CH 09. Stejně tak jej i vypnu.
  5. DW (Dual Watch – hlídání dvou kanálů) – tato funkce se využívá pro současné hlídání dvou kanálů tj. jakéhokoli zvoleného a nouzového kanálu 9. Funkce funguje tak, že neustále přepíná a skenuje zda nepřichází signál na jeden z těchto kanálů a pokud ano, tak se zde zastaví dokud probíhá komunikace, po skončení se spustí dále. Funkci zapneme tak, že stisknu a přidržím tlačítko P č.7 na 3 vteřiny až se na display objeví symbol „d“ a začnou přeskakovat kanály mezi zvoleným a 9 kanálem. Stejně tuto funkci i vypneme.
  6. Podsvícení display – můžeme vypnout nebo zapnout podsvícení display. Pokud je podsvícení zapnuté, tak při nějaké akci se rozsvítí a asi po 10 vteřinách zhasne. Toto můžeme zapnout nebo vypnout tak, že zmáčkneme tlačítko F č.3 a současně zmáčkneme tlačítko P č.7. Při zapnutí se podsvícení rozsvítí, při vypnutí zhasne.
  7. R.B (Roger beep – pípnutí po vysílání) – tato funkce je používána pro rozeznání ukončení hovoru jedné strany tím, že slyšíme po ukončení vysílání protistrany jemné pípnutí. Toto vzniklo proto, aby při špatných podmínkách při vysílání bylo dobře rozeznat, kdy byl hovor ukončen protistranou a ne jen přerušen rušením. Funkci zapneme tak, že stiskneme tlačítko F č3 a současně tlačítko „ horní šipka“ a na display se objeví symbol noty. Stejně tuto funkci i vypneme.
  8. 8. F - výběr normy

(konfigurace ES, EU, v, U, PL, d)

Frekvenční pásma volíme podle příslušné země, kde stanici používáme

- Zapněte stanici.a současně stiskněte tlačítko F (3). Na displeji začne blikat písmeno normy

Chcete-li změnit normu, použijte tlačítka       (5) nebo       (8)  a vyberte požadovanou  normu  a poté stiskněte tlačítko F (3) a potvrďte, na displeji se objeví písmeno vámi vybrané normy. Vypněte a zapněte stanici. Norma bude uložena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento návod vytvořila firma President Electronics Czech s.r.o. a bez souhlasu jej nelze dále šířit, kopírovat ani nijak měnit.