Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

       

NÁVODY » President LINCOLN II

Jak používat Váš přijímač?

 

1) ON/OFF – Volume (Zapnout/Vypnout – Hlasitost)

Zapnout radiostanici: Otočíme knoflíkem VOLUME (č. 1) po směru hodinových ručiček, dokud radiostanice nevydá zvukový signál a na displeji se zobrazí se aktuální kanál, radiostanice je zapnuta.

Vypnout radiostanici: Otočíme knoflíkem VOLUME (č.1) proti směru hodinových ručiček dokud neuslyšíme cvaknutí a display radiostanice nezhasne, radiostanice je vypnuta.

Hlasitost: Otáčením knoflíku VOLUME (č.1) doprava po směru hodinových nebo doleva proti směru hodinových ručiček nastavujeme úroveň hlasitosti radiostanice, která se zobrazuje na displeji pod s-metrem a zůstane zobrazena po dobu 5 vteřin. Úroveň hlasitosti je možno nastavit v rozsahu VOL01 až VOL36.

2) RF POWER

V režimu TX (tj. v režimu příjmu) nastavujeme otáčením knoflíku RF PWR (č.2) výstupní výkon radiostanice v režimech modulace FM/AM/USB/LSB. Otáčením doprava po směru hodinových ručiček, výkon radiostanice zvyšujeme až do maxima a otáčením doleva tj. proti směru hodinových ručiček výkon radiostanice snižujeme až do minima.

3) ASC (Automatic Squelch Control) – SQUELCH

Potlačuje nežádoucí zvuky na pozadí, pokud není komunikace. Squelch nemá vliv na zvuk, ani vysílací výkon, ale umožňuje výrazné zlepšení komfortu poslechu.

a) ASC:  Automatic Squelch Control

Světový patent, exkluzivně od firmy PRESIDENT. Otočte knoflíkem SQUELCH (č.3) doleva tj. proti směru hodinových ručiček do polohy ASC. Na displeji se objeví symbol „ASC“. Žádné opakující se manuální nastavení nenahradí trvalé zdokonalení mezi citlivostí a pohodlím poslechu, tak jako když je ASC aktivní. Funkci ASC lze deaktivovat otočením knoflíku SQUELCH po směru hodinových ručiček. V tomto případě je nastavení squelch opět manuální. Pokud ASC symbol z displeje zmizí, zobrazí se na 5 vteřin symbol „SQL on“ a otáčením knoflíku nastavujeme úroveň.

b) Manuální squelch

Otočte knoflíkem SQUELCH (č.3) směrem doprava po směru hodinových ručiček přesně tak, že veškerý hluky na pozadí zmizí. Toto nastavení by mělo být provedeno s přesností, pokud je nastavena na maximum (zcela ve směru hodinových ručiček), bude příjmán pouze nejsilnější signál. LCD displej zobrazuje „SQL XX“ po dobu 5 vteřin, což znamená, umlčení úrovně hlasitosti. Nejvyšší hodnota je 36.

4) MENU

Stiskněte tlačítko MENU (č.4) po dobu 2 vteřin pro vstup do nabídky nastavení funkcí. Na displeji se objeví „FUNC“ v horní části displeje. Použitím tlačítek CH (č.10) zvolte požadovanou funkci. Pomocí otočného velkého knoflíku (č.6) nastavte požadovanou funkci. Ukončení a uložení provedeme stisknutím libovolného tlačítka, kromě otočného knoflíku (č.6) nebo vyčkáme 5 vteřin, až „FUNC“ zmizí z LCD displeje.

Viz. § MENU FUNKCÍ pro detaily.

5) MEM – STORE (paměť + vyvolání z paměti)

MEM (krátký stisk)

Stiskněte tlačítko MEM (č.5) pro vstup do režimu paměti. Stisknutím tlačítka nahoru/dolů CH (č.10) vyberete předem uložený kanál (6 míst v paměti). Stiskněte tlačítko MEM (č.5) znovu pro opuštění režimu paměti.

STORE (dlouhý stisk)

Vyberte požadovaný kanál, pásmo a mód modulace. Dlouhým stiskem MEM-STORE tlačítka (č.5) pro vstup do nastavení kanálu do paměti, číslo paměti bliká na displeji.

Otáčením velkého knoflíku (č.6), vyberete pozici paměti n1-n6. Dlouhým stiskem MEM-STORE tlačítka (č.5), dokud na displeji bliká pozice paměti a po stisku přestane blikat. Kanál je uložen a můžeme opustit nastavování.

6) ROTARY „PUSH“ knoflík (Otočný „tlačítkový“ knoflík)

V zapnutém stavu, otočte ovládací knoflík (č.6) pro nastavení frekvence. Ve směru hodinových ručiček zvyšuje, proti směru hodinových ručiček snižuje frekvenci. Stiskněte velký knoflík (č.6) a tento znak „-„ se objeví pod frekvencí, což znamená přizpůsobení kroku frekvence. Stiskněte nebo otočte ovládací knoflík (č.6), který se také používá k nastavení funkce nebo parametru.

7) CLARIFIER

Tento CLARIFIER knoflík (č.7), umožňuje vyladit odchylky frekvence během příjmu s cílem zlepšit příjem modulovaného signálu.

8) MIC GAIN (Mikrofonní zesílení)

V zapnutém stavu, otočte MIC GAIN knoflík (č.8) pro nastavení zesílení mikrofonu. Na displeji se zobrazuje  „nIC XX“ po dobu 5 vteřin, což znamená úroveň zesílení mikrofonu. Celkem je 36 úrovní ve směru hodinových ručiček pro zvýšení, proti směru hodinových ručiček pro snížení úrovně zesílení.

Ve stavu PA, otočte MIC GAIN (č.8) pro nastavení hlasitosti PA reproduktoru. LCD displej zobrazuje „nIC XX“ po dobu 5 vteřin, což znamená úroveň hlasitosti mikrofonu. Celkem je 36 úrovní. Ve směru hodinových ručiček se zesílení zvyšuje, proti směru hodinových ručiček se snižuje.

9) RF GAIN (zisk přijímaného signálu)

V příjmu, otočte RF GAIN (č.9) a nastavte přijímaný zisk. Ve směru hodinových ručiček se zisk zvyšuje a proti směru hodinových ručiček se zisk snižuje.

10) CH šipka nahoru/dolů  CHANNEL/FREQUENCY SELECTOR

Nahoru/dolu tlačítka (č.10) umožňuje zvýšení nebo snížení čísla kanálu, nebo čísla frekvence dle provedeného výběru v šipka nahoru/dolu v nabídce. (viz § šipka nahoru/dolu tlačítky, str. 36).

„Beep“ (zvuk) zní pokaždé, když se kanál/frekvence změní, pokud je aktivována funkce BEEP (viz. Key Beep (zvuk tlačítek)  nastavení funkcí)

V MENU a tlačítky nahoru/dolu umožníme výběr nabídky.

 

 

12) INDIC – CALL

INDIC (krátký stisk)

Stiskněte INDIC tlačíko (č.12) a zobrazí se aktuální napětí, ukazuje “13.8dC” na LCD displeji. Pro zrušení zobrazení znovu stiskněte tlačítko INDIC, nebo vyčkejte 5 vteřin. Při vysílání stiskněte tlačítko INDIC (č.12) pro funkci, která má být zobrazena. Jsou to funkce: frekvence, SWR, TOT, napětí. Při každém stisknutí PTT tlačítka se na LCD displeji zobrazí frekvence a zvolená funkce.

INDIC-CALL (dlouhý stisk)

Stiskněte tlačítko INDIC-CALL (č.12) na 2 vteřiny a odešlou se přednastavené rychlé hlasové kódy. Na LCD se zobrazí “TX”. (viz § CALL frekvence)

13) ECHO – ECHO SET (Echo a nastavení Echa)

ECHO (krátký stisk)

Stisknout ECHO tlačítko (č.13) pro zapnutí nebo vypnutí funkce ECHO. Na displeji se zobrazí “ECHO”.

ECHO SET (dlouhý stisk)

Stisknutím tlačítka ECHO SET (č.13) na 2 vteřiny pro nastavení ECHO úrovně hlasitosti a času echa. “ECHO” bliká na displeji. Stisknutím tlačítka nahoru/dolu (č.10) na radiostanici nebo na mikrofonu pro nastavení času a prodlevy echa.

Velkým otočným knoflíkem  (č.6) nastavíme hodnoty. Kde hodnota prodlevy (DELAY) je 1-32 a nastavení hodnoty času (time) je v rozmezí 1-32. Stisknu tlačítko MEM-STORE (č.5) na 2 vteřiny pro uložení hodnot echa, nebo krátce pro odchod, popřípadě počkám 5 vteřin.

14) CH9/19 – LOCK

CH9/19 (krátký stisk)

Stisknout tlačítko CH9/19 (č.14) pro vstup do nouzového kanálu. Na LCD displeji se zobrazí symbol “EMG” . Nejprve se zobrazí kanál č.19 a při dalším stisku kanál č.9, a při třetím stisku se vrátí do původního stavu, na vybraný kanál.

LOCK (dlouhý stisk)

Dlouhý stisk tlačítka CH9/19-LOCK (č.14) způsobí vstup do režimu uzamčení radiostanice. Na LCD displeji se zobrazí symbol klíče.  Dlouhým stiskem tlačítka CH9/19-LOCK (č.14) způsobíme deaktivaci funkce uzamčení radiostanice a z LCD displeje zmizí symbol klíčku.

Poznámka: Pokud je funkce uzamčení aktivní, tak  jsou tlačítka na mikrofonu i na panelu radiostanice uzamčena. Při stisknutí libovolného tlačítka se zobrazí na displeji “Err” a tlačítka jsou zamčena.

15) NB/ANL – HI-CUT

NB/ANL (krátký stisk)

3 pozice přepínání: Vypnuto. Další pozice je NB (NB filtr aktivní), a další pozice je NB/ANL (všechny filtry aktivní). Když jsou filtry aktivní zobrazí se symboly na displeji. NB: šumový filtr / ANL: automatický omezovač šumu. Tyto filtry umožňují snížit hluboké zvuky a některé příjmací interference.

HI-CUT (dlouhý stisk)

HI-CUT: Ořezává vysokofrekvenční rušení a mělo by být použito v souladu s podmínkami příjmu. Je-li aktivní “HI-CUT” zobrazí se na LCD displeji.

16) ROGER – BEEP

ROGER BEEP (krátký stisk)

Stiskněte tlačítko ROGER (č.16) pro zapnutí/vypnutí funkce ROGER BEEP. Pokud je funkce aktivní zobrazí se na displeji “ROGER”.

Zvuk ROGER BEEP se projeví po ukončení relace vysílání tj. puštění tlačítka PTT na mikrofonu (č.23). Historicky je transceiver v simplexním režimu komunikace, není možné hovořit a poslouchat současně (jako je tomu v případě s telefonem). Jakmile někdo domluvil, řekl slovo: “ROGER”, aby bylo zřejmé, že druhá strana může mluvit. Slovo “ROGER”  bylo nahrazeno výrazným zvukovým signálem. Zde máme funkci “Roger beep”.

KEY BEEP (dlouhý stisk)

Stisknout ROGER-BEEP tlačítko (č.16) na 2 vteřiny  pro zapnutí/vypnutí funkce zvuk tlačítek (KEY BEEP). Zazní pípnutí při stisku tlačítka, změně kanálu atd. Se na LCD displeji zobrazí symbol noty.

17) SCAN – DW

SCAN (krátký stisk)

Stisk tlačítka SCAN (č.17) zapne funkci SCAN. Na LCD displeji se zobrazí “SCAN”. Skenování se rozběhne a zastaví se na kanále, na kterém se objeví signal. Můžeme změnit I směr skenování pomocí stisku tlačítek nahoru/dolu. Skenování ukončíme buď stiskem tlačítka “SCAN” (č.17) nebo tlačítka PTT na mikrofonu (č.23).

DUAL WATCH (dlouhý stisk)

Tato funkce hlídá signal mezi dvěma nastavenými kanály a na displeji se objeví funkce “dW” . Dlouhým stiskem tlačítka SCAN-DW (č.17)  zapneme funkci DW. Na displeji se zobrazí “DW”. Funkci DW lze deaktivovat dlouhým stiskem tlačítka SCAN-DW (č.17) nebo stiskem tlačítka PTT na mikrofonu (č.23).

18) MODE – CTCSS/DCS

MODE (krátký stisk)

Stisk tlačítka MODE (č.18) pro výběr modulace radiostanice: AM - FM - USB – LSB – CW – PA. Volba se zobrazí na LCD displeji.Vaše modulace musí být stejná jako modulace Vašeho oponenta.

-       Frekvenční modulace/FM: Na okolních komunikacích, na otevřeném prostoru (U nás používána)

-       Amplitudová modulace/AM: Komunikace ve volném prostoru a na střední vzdálenosti

-       Horní a spodní postraní pásmo/USB-LSB: Užívá se pro dlouhé vzdálenosti (v závislosti na podmínkách šíření)

-       CW se používá s morseovým tlačítkem, které se připojuje na zadní straně radiostanice do zdířky CW KEY

-       PA se používá s externím reproduktorem, který se připojuje do zdířky na zadní straně radiostanice označené PA.SP. Modulace odeslána z mikrofonu jde přímou cestou přes zesilovač radiostanice do externího mikrofonu.

CTCSS/DCS (dlouhý stisk)

Tato funkce je dostupná pouze v FM modulaci.

Dlouhým stiskem tlačítka MODE-CTCSS/DCS (č.18) zapneme CTCSS tony, nebo DCS kody. CTCSS nebo DCS se zobrazí na LCD displeji. Otáčením velkého otočného knoflíku (č.6) se nastaví CTCSS tón. Kde je 38 CTCSS tónů ve volbě od 01 do 38. Potvrzení velkým otočným knoflíkem (č.6) a nastavení DCS kódu. Kde je  104 DCS kódů a výběr 001 až 104. Výběr “oFF” pro vypnutí CTCSS tonů nebo DCS kodů. Stisknutím tlačítka MEM/STORE (č.5) na 2 vteřiny, se uloží CTCSS tóny nebo DCS kódy. Dlouhým stiskem tlačítka MODE-CTCSS/DCS (č.18)  vypneme funkci CTCSS tónů nebo DCS kódů.

19) VOX – VOX SET

VOX funkce umožňuje vysílat přes originální mikrofon  (nebo přes externí mikrofon, který je jako originální příslušenství) bez mačkání PTT tlačítka (č.23). Externí mikrofon se dá připojit ze zadní strany radiostanice do zdířky označené jako VOX MIC konektor (E), po připojení originální mikrofon je odpojen.

VOX (krátký stisk)

Stisk tlačítka VOX  (č.19) aktivuje funkci VOX. Značka VOX se zobrazí na LCD displeji. Další stisknutí tlačítka VOX (č.19) funkci VOX deaktivuje. “VOX” symbol zmizí z displeje

VOX SET (dlouhý stisk)

Stisk tlačítka VOX-VOX SET (č.19) na 2 vteřiny aktivuje VOX SET funkci, ve které je možné nastavit parametry funkce VOX. Při aktivaci funkce VOX SET a prvním stisku se objeví na displeji symbol VOX a dale vlevo na displeji “SenSi ti”. Dále měníme další funkce pro nastavení VOX šipkama nahoru/dolu kde se postupně objeví symboly “SenSi ti” (nastavení citlivosti mikrofonu), “DELAY” (zpoždění ukončení relace), “ANTI” (umožňuje zakázání přenosu generovaného hluku).

-       Citlivost (sensitivity) “SenSi ti”: slouží pro nastavení úrovně citlivosti mikrofonu (originálního nebo externího) při které má radiostanice sepnout vysílání. Citlivost je nastavitelná v rozsahu hodnot od 1 (nejvyšší citlivost) až 9 (nejnižší citlivost), továrně je nastavena hodnota 5.

-       Anti-VOX (útlum generovaných ruchů) – tato funkce slouží k utlumení rušivých hluků a rušení iniciovaných přes mikrofon. Anti-Vox je nastaviletný v rozmezí hodnot 0 (funkce je vypnuta), 1 (největší útlum rušení) až 9 (nejnižší útlum rušení). Továrně je nastavena hodnota 9.

-       Zpoždění “DELAY”: tato funkce slouží k nastavení zpoždění ukončení relace vysílání, která byla spuštěna funkcí VOX. Úroveň lze nastavit v rozmezí od 1 (krátké časové zpoždění) do 9 (dlouhé časové rozmezí). Výchozí hodnota je hodnota 1.

20) SPLIT - SPLIT SET

SPLIT (krátký stisk)

Funkce SPLIT umožňuje vysílat a příjmat na oddělených frekvencích. Stiskněte tlačítko SPLIT (č.20) pro aktivaci funkce oddělené příjmací a vysílací frekvence a na LCD displeji se zobrazí symbol “SPLIt on” po dobu 5 vteřin. Stiskněte znovu tlačítko SPLIT (č.20) pro deaktivaci funkce SPLIT, na displeji se zobrazí “SPLIt of” po dobu 5 vteřin.

Poznámka: Kanál, pásmo a frekvence blikají, pokud je funkce SPLIT aktivní.

SPLIT SET (dlouhý stisk)

Dlouhý stisk tlačítka SPLIT – SPLIT SET (č.20) pro nastavení rozdílu příjmací a vysílací frekvence stisknutím tlačítek nahoru/dolů (č.10) pro nastavení frekvencí. Nastavuje se velkým otočným knoflíkem (č.6). Stisk tlačítka MEM/STORE (č.5) na 2 vteřiny pro vyvolání nebo přeskočení v menu. Stisk tlačítka SPLIT (č.20) nebo počkat po dobu 5 vteřin pro odchod ze SPLIT SET.

-       Frekvenční rozdíl (frequency offset): Frekvence bliká na displeji.

-       Směr (direction): LCD displej zobrazuje “SPLIT +” pro nastavený rozdíl směrem nahoru nebo “SPLIT –“ pro nastavený rozdíl směrem dolů.

21) BAND - +10kHz

BAND (krátký stisk)

Stisk tlačítka BAND (č.21) pro rychlý pohyb o 200kHz po bandech A,B,C,D,E,F,G,H,I.

+10kHz (dlouhý stisk)

Dlouhý stisk tlačítka BAND +10kHz (č.21) pro zapnutí frekvence +10kHz, na displeji se zobrazí “10k”. Další dlouhý stisk tlačítka +10kHz (č.21) deaktivuje funkci frekvenci +10kHz a na displeji zmizí symbol “10k”.

22) 6 PIN MICROPHONE PLUG

Konektor je umístěn na čelním panelu radiostanice a lze pomocí tlačítek na mikrofonu provádět i nastavení radiostanice.

23) PTT

Tlačítko PTT klíč, stiskneme pro zahájení vysílání, a na displeji se zobrazí “TX”, při uvolnění tlačítka PTT se radiostanice přepne do režimu příjmu.

A) DC-napětí radiostanice (13,2V)

B) Anténní konektor (SO-239)

C) Konektor pro externí reproduktor (8Ohm, průměr 3,5mm)

D) Konektor pro reproduktor PA (průměr 3,5mm)

E) Konektor pro externí mikrofon (průměr 2,5mm)

F) Konektor pro CW klíč (průměr 3,5mm)

G) USB data konektor – pouze pro servisní účely

C) MENU FUNKCE

Stiskni tlačítko MENU (č.4) na 2 vteřiny a vstoupíme do nastavování funkcí, na displeji se zobrazí symbol “FUNC”. Dále šipkami nahoru/dolů (č.10) vybereme požadovanou funkci. Potom použijeme velký otočný knoflík (č.6) pro nastavení funkcí. Pro ukončení stiskneme jakékoli tlačítko, nebo počkáme 5 vteřin. Symbol “FUNC” z displeje zmizí.

1) ROGER BEEP FREQUENCY (Frekvence tónu ROGER BEEP)

Nastavení frekvence ROGER BEEP. V menu “rbEEP Fr” a velkým rotačním knoflíkem (č.6) nastavíme požadovanou frekvenci v rozsahu: 300Hz – 3000Hz, a krok je po 10Hz. Továrně je nastaveno 1050Hz. Stlačením velkého otočného knoflíku (č.6) změníme krok nastavení.

2)ROGER BEEP TIME (nastavení času trvání tóni ROGER BEEB)

Nastavení času ROGER BEEP (ms). V menu “rbEEP ti” velkým rotačním knoflíkem (č.6) nastavíme časové zpoždění. Čas lze nastavovat v rozsahu 50-1000ms, a krok ladění je 50ms. Továrně je nastaveno 500ms. Stiskem velkého otočného knoflíku (č.6) nastavíme krok ladění.

3) CW FREQUENCY (nastavení tónu při CW vysílání)

Nastavení frekvence CW. V menu “JLto fr”, velkým otočným knoflíkem (č.6) nastavte frekvenci. Frekvence lze nastavit v rozsahu 300-3000Hz, po kroku 10Hz, továrně je nastavena hodnota 1050Hz. Stisk velkého otočného knoflíku mění krok ladění.

4) CALL FREQUENCY (nastavení zvuku volacího tónu)

Nastavení frekvence volacího tónu. V menu “CALL Fr”, velkým otočným knoflíkem (č.6) nastavíme frekvenci volacího tónu. Frekvenční rozsah je 300-3000Hz, krok ladění je 10Hz a továrně je nastaveno 1050Hz. Stisk velkého otočného knoflíku mění krok ladění.

5) MONITOR GAIN VOLUME (Hlasitost mikrofonu ve vlastním reproduktoru)

Nastavení hodnoty hlasitosti mikrofonu při vysílání z vašeho reproduktoru. V menu “Montr No” velkým otočným knoflíkem  (č.6)  nastavíme hodnotu při monitoru. Je zde 32 hodnot nastavení. OFF je pro vypnutí funkce.

6) TOT (Time out time) (Nastavení maximálního času vysílání na jedno zaklíčování)

Nastavte hodnotu TOT. Stisknete-li PTT tlačítko na mikrofonu (č.23) po dobu delší, než je nastavena hodnota “TOT” vysílání se ukončí. V menu nastavíme funkci “tot” vekým otočným knoflíkem (č.6), hodnota “oF” funkce je zcela vypnuta. Čas lze nastavit v rozsahu 30-600s, krok nastavování je po 30s a továrně je nastaveno 180s.

7) SWR PROTECTION (SWR ochrana)

Lze provést zapnutí/vypnutí funkce SWR ochrana. V menu “tSr” velkým otočným knoflíkem (č.6) zapneme (“on”)/vypneme (“of”) funkci. Továrně je funkce zapnuta.

8) SWR PROTECTION SETTING (Nastavení limitu SWR)

Nastavení SWR hodnoty ochrany. V menu “SJLrH i” velkým otočným knoflíkem (č.6) nastavíme nejvyšší přípustný limit SWR. Rozsah hodnot je možno nastavit 12-200, krok ladění je po 1 a továrně je nastavena hodnota 200. Stiskem velkého otočného knoflíku (č.6) měníme krok ladění. SWR hodnotu můžeme nastavit pouze pokud je funkce SWR PROTECTION zapnuta.

9) VOLTAGE PROTECTION (Ochrana před přepětím zdroje napájení)

Zapnutí/vypnutí VOLTAGE PROTECTION (přepěťové ochrany). V menu “bAtProt”, velkým otočným knoflíkem (č.6) zapneme (“on”) nebo vypneme (“of”) funkci přepěťové ochrany.

10) VOLTAGE PROTECTION HIGH (nastavení horního limitu napětí ze zdroje)

Nastavení nejvyššího možného napětí ze zdroje. V menu “SEtdC Hi” velkým otočným knoflíkem (č.6) nastavíme nejvyšší vstupní přípustné napětí ze zdroje napájení. Napájení lze nastavit v rozsahu 90U-170U V (což je 9 – 17V), krok ladění je po 01U (tj. 0,1V), továrně je limit nastaven na 17V. Stiskem velkého otočného knoflíku (č.6) měníme krok ladění. Tento limit přepěťové ochrany lze nastavit pouze pokud je funkce VOLTAGE PROTECTION (přepěťová ochrana) zapnuta.

11) VOLTAGE PROTECTION LOW (nastavení spodního limitu napětí ze zdroje)

Nastavení nejnižšího možného napětí ze zdroje. V menu “SEtdC Lo” velkým otočným knoflíkem (č.6) nastavíme nejnižší vstupní přípustné napětí ze zdroje napájení. Napájení lze nastavit v rozsahu 90U-170U V (což je 9 – 17V), krok ladění je po 01U (tj. 0,1V), továrně je limit nastaven na 9V. Stiskem velkého otočného knoflíku (č.6) měníme krok ladění. Tento limit přepěťové ochrany lze nastavit pouze pokud je funkce VOLTAGE PROTECTION (přepěťová ochrana) zapnuta.

12) SCAN TYPE (nastavení typu scanu)

Nastavení typu scanu. V menu “SCAnt yp”, velkým otočným knoflíkem (č.6) vybereme typ skenování. “59” se skenování zastaví pokud je kanál obsazen. “ti” se skenování zastaví, pokud je kanál obsazen a dale rozjede po 5 vteřinách.

13) BACKLIGHT COLOR (barva podsvícení panelu radiostanice)

Nastavení barevného podsvícení panelu radiostanice. V menu “CoLor”, velkým otočným knoflíkem (č.6) zvolíme barvu podsvícení. V menu jsou k dispozici 3 barvy podsvícení “Or” (oranžová/tovární), “9r” (zelená), “bL” (modrá).

14) BACKLIGHT BRIGHTNESS (intenzita podsvícení panelu radiostanice)

Nastavení intenzity podsvícení panelu radiostanice. V menu “bri9h t”, velkým otočným knoflíkem (č.6) nastavíme intenzitu podsvícení. Intenzitu nastavujeme v rozmezí 1-9, továrně 9.

15) UP/DOWN KEYS SETTING (nastavení kláves nahoru/dolu)

Nastavení kláves nahoru/dolu. V menu “UP dn”, velkým otočným knoflíkem (č.6) nastavíme jak budou fungovat. “CH” pro tlačítka nahoru/dolu budou fungovat pouze na změnu kanálů (továrně nastaveno). “Fr” pro tlačítka nahoru/dolu budou fungovat na přepínání frekvence.

Poznámka: Pokud je zvolena frekvence. Stiskněte velký otočný knoflík (č.6) a vyberte číslici frekvence, kterou chcete šipkama zvýšit nebo snížit.

16) DW SETTING (nastavení kanálu pro dual watch) (DW – sledování dvou kanálů)

Nastavení kanálu pro použití funkce DUAL WATCH. V menu “dJL” stiskněte tlačítko BAND (č.21) pro výběr a nastavení pásma, dále stiskneme MODE (č.18) pro nastavení modulace, kterou budeme používat a otáčením velkého otočného knoflíku (č.6) vybereme požadovaný kanál. Továrně je nastaveno: band 1 – modulace: FM – kanál: 09. Pro bližší informace se dívejte na bod 17 – DUAL WATCH.

17) RESET (reset radiostanice)

Inicializace radiostanice. V menu “rESEt” zvolíme možnost “Opt” pro tovární nastavení všech funkcí radiostanice nebo “ALL” pro tovární nastavení všech funkcí a kanálů radiostanice. Krátkým stiskem velkého otočného knoflíku (č.6) potvrdíme výběr. Počkáme až se na displeji zobrazí “rESEn d”

D) TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

1) Základní

- Modulace                                                          : AM / FM / USB / LSB / CW

- Frekvenční rozsah                                            : od 28.000 MHz do 29.700 MHz

- Impedance                                                       : 50 ohm

- Rozměry                                                             : 170mm (šířka) x 250mm (hloubka) x 52mm (výška)

- Váha                                                                  : 1,4 kg

- Dodávané příslušenství                                             : mikrofon s UP/DOWN, montážní material, napájecí kabely a pojistka

2) Vysílání

- Frekvenční doladění                                       : +/- 300 Hz

- Vysílací výkon                                                   : 12W - AM / 28W - FM / 31W – USB-LSB / 12W – CW

- Vysílací rušení                                                  : vnitřní do -50dBc

- Zvuk audia                                                        : 300 Hz až 3kHz v AM/FM/USB/LSB

- Vyzařovaná energie na zvolený kanál                     : vnitřní do 20uW

- Citlivost mikrofonu                                         : 3.0 mV

- Odběr (proudu)                                                            : 6A (podle modulace)

- Zkreslení signal modulace                            : 2%

3) Parametry příjmače

- Maximální citlivost ve 20dB sinus                : 0.7uV – 110 dBm (AM), 0.35uV – 116dBm (FM), 0.28uV – 118dBm (USB/LSB/CW)

- Frekvenční odezva                                           : 300 Hz – 3 kHz v AM/FM/LSB/USB

- Kanálová selektivita                                       : 60 dB

- Mezifrekvenční rozsah                                                : 70 dB

- Odběr (proudu)                                                            : 400mA nominální, 600mA maximální

E) Řešení problému

1) Vaše radiostanice nevysílá nebo je nízká kvalita vysílacího signálu

-       Zkontrolovat, zda je anténa korektně připojena a SWR úroveň je v pořádku

-       Zkontrolovat, zda je mikrofon v pořádku připojen

2) Vaše radiostanice nepříjmá nebo je příjem nekvalitní

-       Zkontrolovat, zda je správně nastavena úroveň SQUELCH

-       Zkontrolovat, zda je správně nastavena hlasitost radiostanice pro dobrý poslech

-       Zkontrolovat, zda je anténa korektně připojena a SWR úroveň je v pořádku

-       Zkontrolovat, zda je správně nastavena modulace, stejná, jakou používá Váš oponent

3) Vaše radiostanice se nerozsvítila

-       Zkontrolovat, napájecí zdroj

-       Zkontrolovat připojení napájecích kabelů

-       Zkontrolovat pojistku