Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

       

NÁVODY » President GRANT II

Jak používat Váš přijímač?

1) ON / OFF - VOLUME

a) Chcete-li zapnout stanici, otočte knoflík (1) ve směru hodinových ručiček.

b) Chcete-li zvýšit hlasitost zvuku, otáčejte stejným knoflíkem dále po směru hodinových ručiček.

2) ASC (Automatic Squelch) Control/ SQUELCH

Světový patent exkluzivně od firmy President

Potlačuje nežádoucí zvuky na pozadí, pokud se neobjeví modulovaný signál.

a) ASC: AUTOMATICKÝ SQUELCH CONTROL

Otočte knoflíkem SQ (2) proti směru hodinových ručiček do polohy ASC. Na displeji se zobrazí se "ASC". Žádné opakující se manuální nastavení a trvalé zdokonalení mezi citlivostí a pohodlím  poslechu tak jako , když je aktivní ASC. Funkci ASC lze lze deaktivovat otočením knoflíku SQUELCH ve směru hodinových ručiček. V tomto případě  je nastavení squelch opět manuální. "ASC" zmizí z displeje.

b) MANUALNÍ SQUELCH

Otočte knoflíkem SQ směru hodinových ručiček přesně tak, že veškerý hluk na pozadí zmizí místo. Toto nastavení by mělo být provedeno s přesností , pokud je nastaveno na maximum (zcela ve směru hodinových ručiček), budou přijímány pouze nejsilnější signály.

4) Kanálový volič: knoflík CH a UP / DN na mikrofonu

Tyto přepínače umožňují zvýšit nebo snížit číslo kanálu.  Pokud je aktivována funkce KEY BEEP (viz funkce KEY BEEP), pípnutí "Beep" zazní pokaždé, když se kanál změní.

5) CLARIFIER

Tato funkce umožňuje doladit  odchylku kmitočtu při příjmu s cílem zlepšit  příjem modulovaného signal.

6) F – volba příslušné evropské normy

(Konfigurace: EU, PL, d, EC, U, V).

Příslušná norma musí být zvolena podle země, ve které se nacházíte. Viz tabulka Normy)

Nastavení:

- vypněte stanici, stiskněte tlačítko F, přidržte a zapněte  stanici znovu.

"ConF" a písmeno odpovídající konfiguraci blikají. F LED se rozsvítí.

- chcete-li změnit konfiguraci, použijte volič kanálů nebo UP/ DN na mikrofon (4).

- po nastavení stiskněte tlačítko F na 1 sekundu. "ConF" a písmeno odpovídající konfiguraci jsou trvale zobrazeny,a zazní zvukový signál.

- potvrďte výběr vypnutím stanice a opět zapněte.

7) DIMMER ~ COLOR

DIMMER (krátké stisknutí)

DIMMER funkce umožňuje nastavení jasu osvětlení, s výjimkou LED.

Když je tato funkce zapnuta, DIMMER LED se rozsvítí.

COLOR (dlouhé stisknutí)

Funkce COLOR mění barvu podsvícení oranžové nebo zelené. Stisknutím tlačítka

COLOR po dobu jedné sekundy měníme barvy.

8) LOCAL DX ~ KEY BEEP

LOCAL DX (krátké stisknutí)

LOCAL DX umožňuje automatické nastavení RF Gain (regulace citlivosti přijímače stanice) pro kratší a delší

komunikaci.

Je-li vybrána LOCAL, je nastaven RF Gain na menší citlivost (tudíž i menší rušení), bude přijímat lokální signal. LED se rozsvítí.

Je-li vybrána DX, je nastaven RF GAIN na větší citlivost, delší spojení. LED zhasne.

KEY BEEP (dlouhé stisknutí)

“Beep” pípnutí zazní při každé změně kanálu a zmáčknutí tlačítek atd.

Stiskněte tlačítko KEY BEEP po dobu jedné sekundy pro zapnutí / vypnutí funkce Key Beep.  Když je tato funkce zapnuta, zobrazí se na displeji "BP".

9) MIC GAIN HI / LO

MIC GAIN HI / LO se používá k nastavení citlivosti mikrofonu (MIC Gain) při vysílání

Když je tato funkce zapnuta, je nastaveno LO , citlivost mikrofonu je nízká  -

MIC GAIN HI / LO LED se rozsvítí.

Pokud je funkce vypnuta, je nastaveno HI , citlivost mikrofonu je vysoká - MIC

GAIN HI / LO zhasne.

10) MEM ~ M1 až M5

Lze uložit 5 kanálů s následujícími parametry:  modulace AM / FM / USB / LSB (kromě konfigurací ES a U), NB / ANL On / Off a HI-CUT On / Off; CEPT / ENG režim [pouze pro U Konfiguraci].

Pro uložení:

- Vyberte kanál a další nastavení, které chcete, aby byly uloženy.

- Stiskněte krátce tlačítko MEM, "MEM" bliká.

- Stiskněte během jedné sekundy M1, M2, M3, M4 nebo M5.Po zvolení se ozve pípnutí, zobrazí se "MEM" trvale a vybrané číslo v paměťi bliká. Kanál a ostatní vybrané konfigurace se uloží do paměti (Memory Channel Recall Mode).

Chcete-li vyvolat paměť:

- Stiskněte krátce na tlačítko MEM, "MEM" bliká.

- Stiskněte krátce na tlačítko M1, M2, M3, M4 nebo M5.

- Zobrazí se "MEM" trvale. Vybraný kanál uložený v paměti je aktivní.

Chcete-li odstranit navolenou paměť:

- Vypněte stanici.

- Držte zmáčknuté tlačítko M1, M2, M3, M4 nebo M5 zapněte stanici

- Vybraná paměť se vymaže.

11) VOX ~ VOX SET ~ M5

VOX (krátké stisknutí)

Funkce VOX umožňuje vysílat přes původní mikrofon (nebo externí mikrofon, který je možno dokoupit jako originální příslušenství) bez mačkání tlačítka PTT (17). Externí mikrofon se dá připojit ze zadní strany stanice, vstup označený VOX MIC jack (D), mikrofon stanice je odpojí.

Stiskem tlačítka VOX aktivujeme funkci VOX. "VOX" se zobrazí na displeji. Dalším stisknutím tlačítka VOX funkci vypneme."VOX" zmizí z LCD displeje.

VOX SET (dlouhé stisknutí)

Stiskněte na 1 vteřinu tlačítko VOX SET a aktivovuje se funkce VOX SET

(je-li funkce VOX vypnuta, stiskněte tlačítko VOX, na displeji se zobrazí "VOX".

Naposledy vybraná nastavení se zobrazí.

Tři úrovně nastavení: Anti-Vox (A), úroveň citlivosti (L), a Vox

zpoždění (t). Stiskněte krátce tlačítko VOX SET, abyste mohli nastavit VOX režim Na displeji se zobrazují dvě číslice : první číslice - typ úpravy (A,L,t), druhá číslice – úroveň (1-9)

- Citlivost "L": umožňuje nastavení citlivosti mikrofonu (původního nebo externího) pro optimální kvalitu přenosu. Nastavitelná úroveň je od 1 (vysoká

citlivost) do 9 (nízká citlivost). Nastavuje se otáčením kanálového voliče (4) nebo pomocí tlačítek UP / DN na mikrofonu. Symbol “L “= Sensitivity Level.

- Anti-Vox "A"(útlum generovaných ruchů) – tato funkce slouží k utlumení rušivých hluků a rušení iniciovaných přes mikrofon. Úroveň je nastavitelná od 0 (vypnuto), 1 (vysoká úroveň) do 9 (nízká úroveň). Navolíme kanálovým voličem (4) nebo pomocí tlačítek UP / DN na mikrofonu. Symbol “A” = Anti-vox

- Delay Time "t": umožňuje nastavení zpoždění při ukončení vysílání, která byla spuštěna funkcí VOX. Úroveň lze nastavit od 1 (krátké časové zpoždění) do 9 (dlouhé časové zpoždění). Navolíme kanálovým voličem (4) nebo pomocí tlačítek UP / DN na mikrofonu. Symbol “ t “ =  time

Pro dokončení nastavení stiskneme tlačítko VOX SET na 1 sekundu a opustíme funkci VOX SET. Pokud nebudete nastavovat žádnou úpravu10 vteřin, transceiver opustí funkci VOX SET automaticky.

M5

Viz funkce 10) M

12) 9/19 ~ DW ~ M4

9/19 (krátký stisk)

Stiskněte krátce 9 / 19 tlačítko pro volbu kanálu 9 nebo kanálu 19 / a

aktuální aktivní kanál. Je-li vybrán kanál (9 nebo 19) na LCD displeji se zobrazí

"EMG"

DW (dlouhé stisknutí)

Stiskněte během sekundy tlačítko DW a aktivujete funkci DW (Dual Watch).

Tato funkce umožňuje, sledovat nouzového kanálu (9 nebo

19) a zvolený libovolný  kanál. První dlouhý stisk aktivuje funkci DW

mezi kanálem 9 a zvoleným kanálem. Zobrazí se "DW".

Druhý dlouhý stisk,aktivuje funkci DW mezi kanálem 19 a zvoleným kanálem. Číslo zvoleného kanálu a kanálu (9 nebo 19), zobrazí se na displeji střídavě.  "EMG" ikona se zobrazí ve stejný čas jako nouzové kanály (9 nebo 19). Vybraný kanál může být upravený v průběhu Dual Watch.

Novým dlouhým stiskem tlačítka DW nebo stisknutím tlačítka PTT (17) zrušíme

funkci DW.

M4

Viz funkce 10) MEM

13) ANL / NB / HICUT ~ SCAN ~ M3

ANL / NB / HICUT (krátké stisknutí)

4 pozice přepínání: 1.vypnuto - 2. ANL a NB filtry aktivovány -3. HI-CUT aktivován - 4. ANL /NB + HI-CUT aktivován. Když jsou filtry aktivní zobrazí se na LCD displeji.

ANL: Automatický omezovač šumu – NB: šumový filtr Tyto filtry umožňují snížit hluboké zvuky a některé přijímací interference. Filtr NB je aktivní pouze v FM a USB / LSB. - HI-CUT: Ořezává vysokofrekvenční rušení a mělo by být použito v souladu s podmínkami příjmu.

SCAN (dlouhé stisknutí)

Skenování všech kanálů

Stisknutím tlačítka SCAN se aktivuje funkce SCAN (skenování všech

kanálů) ve směru nahoru. Na displeji se zobrazí "SCAN".Skenování se zastaví,

jakmile je kanál obsazen.

Skenování v pamětech

Během skenování stiskněte tlačítko MEM (10) pro aktivaci skenování v pamětech ,skenovat lze pouze kanály uložené v paměti. Novým stiskem tlačítka MEM (10) se vrátíme do režimu skenování všech kanálů.

Skenování se automaticky spustí směrem vzhůru 3 sekundy po ukončení

vysílání, a když se nestiskne žádné tlačítko po dobu 3 sekund. Skenování

se restartuje i směrem dolů otočením kanálového voliče (4)proti směru hodinových ručiček nebo stisknutím tlačítka DN (4) na mikrofonu, případně otáčením kanálového voliče (4) ve směru hodinových ručiček nebo stisknutím tlačítka UP (4) na mikrofon.

Stiskem tlačítko PTT (17) zastavíme funkci SCAN.

M3

Viz funkce 10) M

14) SWR ~ ROGER ~ M2

SWR (krátké stisknutí)

Funkce měření SWR (PSV ) hodnoty ochrany:

S / RF: sloupcový graf zobrazuje intenzitu přijímaného signálu a vysílacího výkonu. "S / RF" se zobrazí na displeji LCD.

SWR: sloupcový graf zobrazuje intenzitu přijímaného signálu a SWR hodnotu . "S" a "SWR" se zobrazí na displeji.

ROGER (dlouhé stisknutí)

Na displeji se objeví ikona "nota".Roger

Zvukový signál se ozve po ukončení relace vysílání tj. puštění PTT tlačítka (17) na mikrofonu, aby  věděl váš korespondent, že může mluvit.  CB  komunikace je v "simplexním" režimu komunikace , není možné hovořit a poslouchat současně (jako např. u telefonů)

Poznámka: Roger Beep také zazní v reproduktoru, pokud je aktivní funkce KEY BEEP. Není-li funkce KEY BEEP aktivní, slyší Roger Beep pouze korespondent

M2

Viz funkce 10) M

5) AM / FM / USB / LSB ~ LOCK ~ M1

AM / FM / USB / LSB (krátké stisknutí)

Toto tlačítko umožňuje výběr modulace AM, FM, USB nebo LSB. Vždy musí mít obě protistrany stejnou modulaci.

FM (frekvenční modulace) - pro blízkou komunikaci na rovném otevřeném prostoru (používaná v ČR)

AM (amplitudová modulace) -  komunikace v prostoru s překážkami, na střední vzdálenosti.

USB-LSB ( horní - dolní postranní pásmo): používá se pro komunikaci na dlouhé vzdálenosti.

LOCK (dlouhé stisknutí)

Umožňuje uzamčení všech tlačítek na předním panelu, kanálového voliče (4) a UP / DN tlačítek na mikrofonu (4). Pokud je funkce LOCK aktivní, ozve se varovný zvukový signal při stisku jakéhokoli tlačítka. Dlouhým stiskem tlačítka funkci LOCK aktivujeme / deaktivujeme.  Když je funkce LOCK aktivní, objeví, se na displeji symbol “klíče”.

Vysílání (mike PTT (17) nebo VOX) a příjem budou nadále aktivní.

M1

Viz funkce 10) M

16) 6 PIN MIKROFON PLUG

Konektor  pro připojení mikrofonu je umístěn na čelním panelu stanice . Používejte výhradně originální mikrofon, případně skontrolujte přesné zapojení  mikrofonního konektoru, jinak hrozí poškození stanice!!! (viz. schema str.52 orig.návodu).

17) PTT

Tlačítko PTT stiskneme pro zahájení vysílání, na displeji se zobrazí  “TX”, při uvolnění tlačítka PTT se stanice přepne do režimu příjmu.

TOT (Time Out Timer)

Stisknete-li tlačítko PTT (17) po dobu delší než 5 minut, číslo kanálu a “TX” začne blikat a vysílání se přeruší . Po dobu přerušení vysílání se ozve tón, dokud se neuvolní PTT (17) tlačítko.

A) DC-napětí stanice (13,2 V)

B) anténní konektor (SO-239)

C) externí reproduktor JACK (8 Ω, Ø 3,5 mm)

D) JACK pro volitelný VOX Mike (Ø 2,5 mm)

D) TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

1) Základní

- Modulace                                                         : AM / FM / USB / LSB / CW

- Frekvenční rozsah                                          : od 26.965 MHz to 27.405 MHz

- Impedance                                                       : 50 ohm

- Rozměry                                                                       : 185mm (šířka) x 205mm (hloubka) x 56mm (výška)

- Váha                                                                  : 1,1 kg

- Dodávané příslušenství                                             : mikrofon s UP/DOWN, montážní material, napájecí kabely a pojistka

2) Vysílání

- Frekvenční doladění                                       : +/- 300 Hz

- Vysílací výkon                                                  : 4W - AM / 4W - FM / 12W – USB-LSB

- Vysílací rušení                                                  : vnitřní  4uV do -54dBc

- Zvuk audia                                                        : 300 Hz až 3kHz v AM/FM/USB/LSB

- Vyzařovaná energie na zvolený kanál                   : vnitřní do 20uW

- Citlivost mikrofonu                                         : 3.0 mV

- Odběr (proudu)                                                           : 3A (podle modulace)

- Zkreslení signal modulace                            : 1,8%

3) Parametry příjmače

- Maximální citlivost ve 20dB sinus               : 0.5uV – 113 dBm (AM/FM), 0.28uV – 118dBm (USB/LSB)

- Frekvenční odezva                                         : 300 Hz – 3 kHz v AM/FM/LSB/USB

- Kanálová selektivita                                       : 60 dB

- Mezifrekvenční rozsah                                              : 70 dB

- Odběr (proudu)                                                           : 400mA nominální, 1000mA maximální

E) Řešení problému

1) Vaše radiostanice nevysílá nebo je nízká kvalita vysílacího signálu

-       Zkontrolovat, zda je anténa korektně připojena a SWR úroveň je v pořádku

-       Zkontrolovat, zda je mikrofon v pořádku připojen

2) Vaše radiostanice nepříjmá nebo je příjem nekvalitní

-       Zkontrolovat, zda je správně nastavena úroveň SQUELCH

-       Zkontrolovat, zda je správně nastavena hlasitost radiostanice pro dobrý poslech

-       Zkontrolovat, zda je anténa korektně připojena a SWR úroveň je v pořádku

-       Zkontrolovat, zda je správně nastavena modulace, stejná, jakou používá Váš oponent

3) Vaše radiostanice se nerozsvítila

-       Zkontrolovat, napájecí zdroj

-       Zkontrolovat připojení napájecích kabelů

-       Zkontrolovat pojistku