Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

       

NÁVODY » Stabo xm4006

 

Návod k obsluze stabo xm 4006e :

 

Vítáme Vás ve fascinujícím světě vysílání pomocí CB vysílaček.  Vaši radiostanice stabo xm 4006e

můžete stejně dobře použít ve Vašem automobilu nebo jako stacionární stanici ve Vašem domě. Radiostanice využívá nejmodernější dostupné technologie a má tak řadu užitečných funkcí, které Vám budou ulehčovat provoz  a zvýší Vám komfort při vysílání i příjmu. Je přizpůsobena národním normám  pro provoz ve všech evropských  státech, které je možno před přechodem hranic jednoduše naprogramovat. Tím budete mít zaručeno, že se všude domluvíte a přitom neporušíte předpisy pro rádiový provoz , které se v různých zemích Evropy liší a vyhnete se tak  na Vašich cestách nepříjemnostem, případně pokutám. Přejeme Vám hodně krásných chvil při provozu s Vaší rdst. stabo xm 4006e.

 

Obslužné prvky a zapojení : viz obr. orig. návodu

 

1 -  KANÁLOVÝ  VOLIČ / SET  TLAČÍTKO :

kombinovaný vícefunkční volič  pro přepínání kanálů otáčením knoflíku.

Krátkým stlačením – posunete o 10. kanálů dále. Déle než 2 sec. stiskněte  a přejdete do Settings Menu . Jestliže předtím stisknete FUNC tlačítko a následně tento volič , přepne se přístroj do Memory Menu. Slouží k programování a vyhledávání v paměti.

 

2 – F/C  TLAČÍTKO:

umožňuje přepínání mezi zvoleným číslem kanálu, případně ukazuje displej zvolenou frekvenci .

Na displeji se objeví nahoře číslo kanálu a pod ním zvolená frekvence v MHz. Na displeji se objeví také kód země, např. D, Deutschland ( Německo).

 

3 - ASC TLAČÍTKO :

umožňuje automatické potlačení rušení v atmosféře, které má průmyslové i přírodní příčiny. Úroveň potlačení šumu závisí na na síle přijímaného signálu. Potlačení šumu a přesnější nastavení zejména u slabého signálu umožňuje ruční nastavení úrovně potlačení šumu potenciometrem SQ ( squelch).

 

4 - TSQ  TLAČÍTKO :

zapnutí a vypnutí zvoleného Tónového Squelch provozu je indikováno podle nastavení v Settings  Menu ( S01/S02)  na displeji symboly CTC, příp. DCS. Veškerá tato nastavení lze provádět jen v režimu FM.  Pokud je funkce aktivní, je manuelní potlačení šumu i ASC vypnuto.

 

5 – EMG  TLAČÍTKO :

přímá volba kanálu 9/ 19. Kanál 9 je nouzový, kanál 19 se používá mimo ČR jako dopravní kanál pro řidiče ( u nás kanál 10) . Třetím stlačením se vrátí režim do původně zvoleného kanálu.

 

6 – DW  TLAČÍTKO :

zapnutí a vypnutí funkce sledování dvou kanálů současně – Dual Watch . Aktivace umožní sledovat ( hlídat) 2 kanály současně, aby Vám neunikl očekávaný rozhovor.

 

7 - SCAN TLAČÍTKO :

zapnutí a vypnutí funkce vyhledávání aktivních kanálů . Druh vyhledávání  lze nastavit v Memory Menu pod SCN a SCT. V případě vyhledávání kanálů funkcí SCAN musí  být ASC a TSQ vypnuto, SQ nastavte jen těsně za bod, kdy rušení zmizí.

 

8 – A/F TLAČÍTKO :

přepínání modulací AM/ FM.  Modulace bude přepnuta a i s kanálem  uložena do paměti. Třeba kanál č. 10 zůstane v FM modulaci ( vysílá se v ČR) i když přepnete do AM na jiný kanál ( třeba  provoz v  Polsku, Francii atd). Lze ale zvolit jen provoz v FM modulaci ( ČR) , v U- Modu , stlačte A/F tlačítko a zvolte místo UK režim CEPT ( jen FM režim) , A – modulace je vyřazena.

 

9 – FUNC  TLAČÍTKO :

ve spojení s SET voličem / stisknutím  vyvoláme Memory Menu .

 

10 – SQ  SQUELCH :

ruční regulátor k nastavení úrovně potlačení šumu.

 

11 -  VOL / OFF  POTENCIOMETR :

umoňuje zapnutí a vypnutí přístroje a nastavení hlasitosti přijímaného hovoru.

 

12- MIKROFONNÍ VSTUP :

6 - kolíkový mikrofonní vstup pro dodávaný DTMF elektretový mikrofon . Můžete na tento vstup zapojit  a provozovat také Packet – Radio – Modem ( TNC) .

 

MIKROFONNÍ  PANEL A OBSLUHA  MIKROFONU : viz obr. orig. návod

Lock  vypínač :

umožňuje uzamčení veškerých tlačítek na mikrofonu, současně se vypne i osvětlení tlačítek mikrofonu.

DTMF  vypínač :

v pozici DTMF lze použít veškerá čísla 0-9 a  symboly k tvorbě DTMF tónů. Pokud je vypínač v pozici OFF, může se číselnými tlačítky přímo provést volba . Tlačítka písmen a symboly budou použity při následující funkci přístroje.

Tlačítka F/C  ( A) :

zvolíte ukazatel frekvencí nebo kanálů na displeji.

Tlačítko Call ( B ) :

aktivujete Call funkci ( naprogramovaný sled tónů pomocí DTMF) stlačením vysílacího tlačítka PTT.  Po stlačení tlačítka CALL se objeví na displeji symbol CAL, tak jako paměťové místo ( M01-M016) s odpovídajícím DTMF sledem tónů ( programování v Setting Menu). Pokud chcete změnit sled tónů, můžete to provést s Up/Down tlačítkem.

Tlačítko SET ( C ):

přístup k Setting Menu s pomocí SET voličem na přístroji.

Tlačítko H/L ( D ):

přepínání vysílaného výkonu mezi high  ( vysoký) a low ( nízký ) v případě blízké stanice a silného signálu můžete snížit vysílaný výkon.

Tlačítko Func ( # ) :

vyvoláme Memory Menu se SET voličem na přístroji.

Tlačítko MONI ( * ) :

monitor funkce slouží ke zjištění slabých signálů / vzdáleného hovoru pomocí vypnutí omezovače šumu, který potlačuje i slabé signály.  Aktivací se vypne  i ASC systém a provoz tónového sguelche CTCSS, DCSN a DCSI .

Tlačítko PTT ( 1 ) :

přepíná automaticky vysílání na příjem a opačně . Umožňuje hovor s jinou radiostanicí.

Tlačítka UP/ DOWN ( 2 ) :

umožňuje kanálovou volbu a přepínání obou Menu .

 

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ  :

 

 • nepoužívejte nikdy radiostanici bez seřízené antény, zejména nevysílejte. Anténa musí být určena pro CB radiostanice a odborně seřízená  ,  PSV antény má mít co nejnižší hodnotu
 • dodržujte pravidla radiového provozu, nevstupujte do právě probíhajícího hovoru
 • v případě poruchy  se obraťte na autorizovaný revis, neprovádějte opravy sami
 • montáž radiostanice včetně seřízení antény doporučujeme provést  zkušenému odborníkovi
 • chraňte Vaši radiostanici před horkem, prachem a vlhkostí , provozní teploty by neměli překračovat  -10 a + 50 st. Celsia
 • dodržujte platné normy a zvyklosti v jednotlivých státech Evropy, tabulka norem je uvedena na str. 8 / 24 originálu na obsluhu. Přelaďte pak příslušnou normu, pokud se liší od aktuální normy na Vaší rdst.V ČR je povoleno vysílání v FM ( kmitočtové )  modulaci výkonem do 4 W na 80. kanálech. Doporučujeme nastavení pro Německo, v AM modulaci  ale v ČR není povoleno vysílat.

 

ZVLÁŠTNÍ  FUNKCE :

 

Vaše radiostanice má řadu funkcí zvyšující komfort a užitné vlastnosti při poslechu a vysílání.

K nim patří zejména :

 • -           multifunkční displej – zobrazuje veškeré nastavené provozní hodnoty včetně měřiče síly přijímaného signálu ( S- metr). Čím vyšší  S -hodnotu ukazuje, tím je přijímaný signál silnější a vesměs i kvalitnější. Nejvyšší hodnoty se zobrazují jako S9 +30, jiná stanice je velmi blízko. Mimoto při stisknutí PTT vidíte i výkon/ hodnotu Vašeho vysílaného signálu.
 • -           systémy pro potlačení atmosférického šumu, např. SQ, ASC - squelch. ASC automatický systém pro potlačení šumu je patentován firmou Groupe President El. pro AM i FM modulaci. Aktivací ASC je vyřazeno ruční nastavování SQ .
 • -           Dual Watch – současná kontrola na příjmu dvou nastavitelných kanálů . Nastavte libovolný kanál, stiskněte DW ( na displeji bliká DW), nastavte libovolný druhý kanál , který chcete současně sledovat s Vaším kanálem a stiskněte opět DW. Displej vše indikuje, kanály jsou permanentně konrolovány, jakmile se objeví hovor, radiostanice zůstane na aktivním kanále. Pokud hovor skončí, vyhledávání se obnoví.
 • -           Přímá volba kanálů 9/19 - na nouzovém 9. kanále se dovoláte pomoci, 19 kanál využijete v jiných státech Evropy pro komunikaci mezi řidiči ( u nás je to kanál č. 10). První stisknutím nastavíte kanál 9, druhým 19 a při třetím se vrátí rdst. do původního stavu.
 • -           SCAN – vyhledávání aktivních kanálů, musí být ASC a TSQ vypnuto a SQ ( squelch) nastaven jen těsně za hranici šumu. Po stisknutí začne vyhledávání a skončí, jakmile Vaše rdst. Najde první aktivní kanál ( probíhajcí rozhovor). Další nastavení viz Memory Menu.
 • -           Multi systém, 6 přepínatelných provozních parametrů podle jednotlivých států Evropy, aby Vaše radiostanice byla vždy v souladu s právními předpisy a vyvarovali jste se tak pokutám a nepříjemnostem v zahraničí. Doporučujeme se informovat před cestou do zahraničí o aktuálních platných normách a předpisech a tyto nastavit pak před použitím u Vaší rdst.
 • -           Postup při nastavení konfigurace  kanálů ( frekvencí) , modulací a výkonů podle zemí :
 • -           1. vypněte radiostanici
 • -           2. stiskněte a držte FUNC tlačítko a zapněte rdst. a vyčkejte, až se objeví symbol na displeji,
 • -               pak uvolněte opět tlačítko FUNC
 • -           3. kanálovým voličem nastavte požadovanou normu ( pro ČR CEPT, příp. D pro 80. kanálů)
 • -           4. vypněte opět rdst., vše se uloží do paměti a přístroj zase zapněte. Konfigurace je
 • -               aktivována.

Pozn. : Určité konfigurace ( např. E, D, EU, PL...) umožňují provoz i v AM ( amplitudové)

modulaci. Přepínání  modulací se pak provádí tlačítkem A/F.

-           Busy Lockout – funkce nastavitelná v Settings  Menu, zabraňuje Vám vysílání  na již

obsazených kanálech ( přes stlačení PTT vysílač nefunguje )

-           DTMF – funkce volitelná v Memory Menu, umožňuje se přihlásit do hovoru kombinací

čísel 0-9, stejně jako symbolů nebo tónů. Vaše rdst. umožňuje si zapamatovat až  16

různých tónových kombinací a podle potřeby je změnit a uložit do 16 pamětí .  Pokud na  již

obsazené paměťové místo uložíme novou DTMF kombinaci, původní se  automaticky

přepíše. Pokud je následující kombinace tónů kratší než předchozí kombinace, musí se

nejprve původní vymazat.

V Setting Menu , bod S 10  BOT ( 16 pamětí, začátek vysílání) a S11 EOT ( 16 pamětí pro

konec vysílání) mohou být parametry změněny a uloženy do pamětí.  Sled tónů bude odeslán

na začátku vysílání ( BOT) nebo na konci ( EOT) stisknutím tlačítka  CALL na mikrofonu.

DTMF kombinace tónů mohou být uloženy pro každý kanál samostatně.

a) Uložení nové  DTMF tónové volby – aktivujte Memory Menu a parametr M04 DTMF

stlačením tlačítka SET na rdst. , nebo SET tlač. na mikrofonu. Pomocí kanálového voliče

nebo UP/DOWN na těle  mikrofonu zvolte požadované paměťové místo. Stiskněte znovu

SET – tlačítko, data nového DTMF kódu  budou vloženy. Nyní uložte vše do paměti krátkým

stisknutím PTT tlačítka .

b) Mazání DTMF tónové volby na paměťovém místě – aktivujte Memory Menu a parametr

M04 DTMF stlačením tlačítka SET na rdst. nebo mikrofonu.  U paměťového místa, které

chceme změnit ,  bliká první místo. Stiskněte tlačítko A/F na rdst.  tolikrát až dosáhnete

posledního místa kódu. Několikrát  stlačte kanálový volič, až bude  blikat mínusové

znaménko na posledním místě kódu. Stiskněte  FUNC tlačítko a opakujte proceduru až k

prvnímu místu. Potvrďte na konec smazání krátkým stiskem PTT tlačítka . Pamě'tové místo

může být znovu použito.

c)Vysílání uložených DTMF tónových předvoleb – nastavte na mikrofonu přepínač

DTMF/OFF na OFF a stiskněte CALL /B. Na displeji začne blikat CAL a jedno ze 16

paměťových míst. Zvolte pomocí kanálového voliče nebo UP/DOWN na mikrofonu

požadovanou paměť. Stiskněte PTT tlačítko na mikrofonu a zvolená tónová kombinace se

krátce objeví na displeji a bude přitom odvysílána. Můžete tak použít rychle tuto uloženou

DTMF volbu pro odvysílání  jako svou řídící značku.

Můžeme vyslat ale i manuálně nastavenou kombinaci DTMF tónů. Nastavte DTMF/OFF

přepínač na mikrofonu na DTMF.  DTMF tóny tak mohou být odeslány během vysílání

stlačením odpovídajícího tlačítka nebo během příjmu vloženy a odeslány ihned při vysílání.

-         Kompander ( Kompressor/ Expander) – Settings Menu SO3 EXP, S04 COM.

Při každém radiovém přenosu je s řečí  přenášeno i nežádoucí rušení. Aby jej bylo možno co

nejvíce potlačit, je zde použit Kompandersystém – signál mluveného slova je ve vysílači

komprimován, tj. tichá řeč bude zesílena a hlasitá zeslabena, tak, aby dynamický rozsah byl

zeslaben.  U Vaší stanice je použit kompresní poměr 2:1. Bude přenášen jen hlasitý signál a

odstup šumu k signálu se zvětší. V přijímači bude opět komprimovaný signál ve stejném

poměru expandován na původní dynamiku. Rušení bude účinně potlačeno.  Principielně má

tato funkce význam jen tehdy, je- li v radiové síti více radiostanic vybavených tímto

systémem. To znamená, pokud bude mít např. tento model rdst. i Váš partner, se kterým

hovoříte, je vhodné Kompander – funci  využít . U datových přenosů ( např. Packet Radio)

nesmí být tento systém použit .

-          Roger  Beep – Setting Menu S09 RB – tónový signál, který se po aktivaci ozve pokaždé na

konci vysílané relace. Signalizuje ostatním partnerům, že jste ukončil vysílání , že čekáte na

příjmu a že kanál je volný

-         Časové omezení vysílaní – Memory Menu M01 TOT -  dlouhé relace a vysílání v kuse

jednou osobou můž vést k poškození rdst. i jiným nepříjemnostem. Funkce Time out Time

(TOT) tomu zabraňuje. Když vysílací čas překročí určitou nastavenou hranici, je vysílání

automaticky přerušeno. Nastavení je možno provést  rozsahu od 15 do 600 sec. ( 10 min.) .

 

-         Tónový – Squelch - provoz CTCSS a DCS – Settings Menu S01 RXC, S02 TXC - vaše rdst.

poskytuje 3 druhy tónového Squelche . Nejznámější je CTCSS, další DCS ( DCSN, DCSI) .

Všechny 3 metody provozu mají jedno společné – nahrazují manuelní  nastavení šumové

brány ( Squelch ) a současně mají podobný účinek jako selektivní volací systém. Aby systém

fungoval, musí být vybavena i protistanice podobnou funkcí. Vysílání na každém kanále je

ovlivněno rušením, jehož úroveň se stále mění a může pak otvírat nastavenou šumovou

bránu. To je obzvláště nepříjemné při internetovém datovém provozu. Bezproblémový

provoz je pak úkolem těchto systémů. Tento systém ale musejí sdílet i jiné stanice , aby byl

použitelný.  Musí pracovat na stejných frekvencích , případně stejných DCS kódech.

Manuální Squelsch i ASC musí být vypnut. Proto systém CTCSS i DSC fungují i tehdy, kdy

je signál i velmi slabý a zašuměný. Vyzvánění je možné pomocí různých CTCSS tónů,

kterých má vaše rdst. k dispozici 50. Pro SCSN je určeno 107 kódů, totéž u DCSI . V

Setting Menu pod S02 RXC aktivujete CTCSS, DCSN, DCSI a frekvence, příp. kódy pro

příjem , pod S02 TXC, totéž pro vysílání . Tlačítkem TSQ na přístroji režim zapnete /

vypnete. Pro každý kanál může být jiný režim, jiné frekvence, příp. kódy jsou uloženy do

paměti. Funkce funguje jen v FM modulaci s vypnutým Squelchem a ASC systémem.

-         Prodloužení  prodlevy při scanování – Memory Menu M06 SCT – při scanování se na

okamžik zastaví funkce u aktivního kanálu ( probíhá hovor). Jestliže chceme prodlevu

prodloužit, aktivujeme tuto funkci.

-         Barvy osvětlení displeje – Memory Menu M03 COR – aktivace umožňuje nastavit až 7

barev osvětlení, aktivováním funkce LOOP se budou střídat barvy po 1 sec.

-         Potvrzovacího tón tlačítek Memory -Menu M07 BEP -  zapnutí / vypnutí  , v případě

zapnutí se ozve pípnutí .

-         Předání parametrů pro jiné kanály – Memory Menu M08 PD , aktivací dojde ke změně

parametrů na všech kanálech nejen na jednom, kde se změna provádí .

-          DTMF Tónová délka Memory Menu M09 DSU – upravuje délku  DTMF tónu v milisec.

100 ms by mělo dostačovat pro každý DTMF systém.

-          Aktivace přijímaných kódů - Setting Menu S01 RXC – zapnutí / vypnutí , lze použít jen

součinnosti s druhými rdst. s touto funkcí .

-          Aktivace vysílaných kódů – Seting Menu S02 TXC -  zapnutí/ vypnutí , podobně jako S01.

-          HI CUT aktivace Setting Menu  S07 HIC – potlačuje vysoké tóny a tím i rušení vysokými

frekvencemi .

-         Vysílaný výkon AM modulace – Setting Menu S13 PAM -  High/ Low umožňuje

nastavení  změny výkonu u amplittudové modulace u  vaší rdst. na 1 nebo 4 W

-         Vysílaný výkon FM modulace – Setting  Menu S14 PFM – High/ Low umožňuje nastavení

změny výkonu  kmitočtové modulace vaší rdst. na 1 nebo 4 W

 

Zadání parametrů a změny u nastavení  v Memory Menu :

 

výše popsané parametry jsou přehledně uspořádány v tabulce originálu na obsluhu (např. strana 26)

Upozornění ! Po cca 10 sec. , pokud nestisknete žádné tlačítko, opustí váš přístroj automaticky Menu. Změny budou uloženy do paměti.

 

FUNC – tlačítko stiskněte , symbol FUNC se zobrazí na displeji.

SET  tlačítko ( příp. kanálový volič ) stiskněte – M01 se zobrazí na displeji, vaše rdst. se nachází v   Memory Menu.

Kanálovým voličem – najděte příslušný bod v menu ( viz  Memory Menu tabulka : M01 – M09 )

Po výběru parametru, které chceme změnit stiskněte znovu SET  tlačítko, příslušný parametr bliká.

Otáčením kanálového voliče můžete nastavení změnit , např. při M04 DTMF  můžete vybrat paměťové místo (M01-M16 ) a potom znovu stisknout SET tlačítko a novou volbu uložit.

Proveďte potvrzení stisknutím  SET tlačítka – zvolený  parametr znovu bliká.

Uložení do paměti  a opuštení Memory Menu provedeme stisknutím PTT na mikrofonu.

 

Zadání parametrů a změny v nastavení v Setting Menu :

 

výše popsané  parametry jsou přehledně uspořádány v tabulce originálu na obsluhu (např. Strana27)

Upozornění ! Po cca 10 sec., pokud nestisknete žádné tlačítko, opustí Váš přístroj automaticky Menu. Změny budou uloženy do paměti.

 

SET tlačítko ( případně kanálový volič ) stiskněte na 2 sec  – S01 bliká na displeji, rdst. se nachází v Setting Menu.

Pomocí kanálového voliče najděte požadovaný parametr ( viz Setting Menu tabulka : S01-S14 ).

Po výběru parametru, které chceme změnit stiskněte znovu SET tlačítko, příslušný parametr bliká.

Otáčením kanálového voliče můžete nastavení změnit , např. U S01 a S02  vyberete frekvenci nebo kód  a znovu stiskněte  SET  tlačítko.

Proveďte potvrzení stisknutím SET  tlačítka – zvolený parametr opět bliká.

Uložení do paměti a opuštění Setting- Menu provedeme stisknutím PTT mikrofonu.

 

Upozornění !

Použitelné CTCSS frekvence a DCSN a DCSI kódy najdete v tabulce originálu

na obsluhu  na straně 34.

 

 

Základní technická data :

 

Kanály …............................... 40  případně  80 podle nastavené normy

Provozní modulace …............ amplitudová AM, frekvenční FM  ( podle nastaveného režimu )

Frekvenční rozsah ….............. 26,565 MHz – 27,405 MHz ( podle nastaveného režimu )

Impedance anény …............... 50 ohmů

Napájecí napětí …................... 13,2 V ,  stejnosměrné ( u rozvodů 24 V použijte měnič 24/12 V  !)

Rozměry................................... 139 x 37 x 184 mm

Hmotnost ….............................  cca 850 g

Vysílaný výkon ….................... 4 W AM , FM , případně je redukovatelný na 1 W

Citlivost mikrofonu …............. 10mV

Spotřeba proudu- vysílání ....... 1,5 A max

Selektivita pro sousední kanál.. 60 dB

Spotřeba  proudu- příjem …......500mA nominal

 

Zapojení jedn. kolíků  mikrofonu :  1- modulace

2 – RX ( příjem)

3 – TX ( vysílání )

4 -  Data

5 – zem

6 – napájení

 

Postup při problémech :

 

Nevysíláte optimálním signálem, je slabý- kontrola :  při stisknutí PTT se přepna rdst. na vysílání, na displeji svítí TX, pustíte PTT, rdst. přejde na příjem, symbol TX musí zmizet. Zkontrolujte anténu, a PSV ( poměr stojatého vlnění) , hodnota by měla být co nejnižší a neměla by přesáhnout 1,5.  Ověřte si v jaké modulaci ( AM, FM ) Váš partner vysílá. Musí být stejná ( u nás FM) ,   zkontrolujte všechny kontakty , zejména u antény.

Neobdržíte žádnou odpověď, je špatný příjem –  kontrola : překontrolujte nastavení SQ ( squelch), znovu nastavte těsně za hodnotu, kdy šum zmizí, případně i vypněte ASC . Upravte hlasitost radiostanice. Zkontrolujte PSV antény a kontakty konektorů.  V případě potřeby nahraďte vestavěný reproduktor externím repro ( HP1, HP2) , která obdržíte jako samostatné příslušenství v CB prodejně.

Ukazatele na displeji nesvítí – kontrola:  zkontrolujte síťové napájení, červený přípoj je pro + pól, černý mínus je pro zem. Pokud došlo k záměně, ihned opravte správné zapojení  sítě.

 

 

Tipy pro provoz Vaší radiostanice :

 

po zapnutí přístroje nejdříve poslouchejte provoz a zjistěte, zda kanál je volný. K tomu otevřete SQ ( levá krajní poloha ) , kdy jsou v šumu slyšet i slabé signály. Pokud je kanál neobsazený , znovu nastavte šumovou bránu. Můžete začít hovořit . Mělo by se hovořit jen krátce. Ostatní musí čekat, až domluvíte a uvolníte PTT tlačítko ( simplexní provoz). Poté vyčkejte, jestli se nějaká rdst. ozve. Pokud ne, volání můžete zopakovat případně i na jiném volném kanále. Pokud chcete vstoupit do už probíhajícího hovoru, použijte slovo „ break ( brejk) “ v okamžiku, kdy nebude nikdo právě hovořit.

Mluvte jasně , klidně a srozumitelně. Sílu přijímaného signálu zjistíte na vestavěném S- metru. Čím vyšší je S - hodnota, tím lepší a srozumitelnější je přijímaný signál. Čitelnost signálu se rozlišuje následovně :

1 – nečitelný signál, nesrozumitelný

2 – částečně čitelný signál

3 – hůře čitelný signál

4 – čitelný, srozumitelný signál

5 – velmi dobře čitelný signál

 

Tyto hodnoty ( body) se často sdělují protistanici, která má zájem zjistit , jak se daleko dovolala.