Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

       

NÁVODY » President BARRY AM/FM

Jak používat Vaši CB radiostanici?

1) ON/OFF – Volume (Zapnout/Vypnout – Hlasitost)

Zapnout radiostanici: Otočíme knoflíkem VOLUME (č. 1) po směru hodinových ručiček, dokud radiostanice nevydá zvukový signál a na displeji se zobrazí aktuální

kanál, radiostanice je zapnuta.

Vypnout radiostanici: Otočíme knoflíkem VOLUME (č.1) proti směru hodinových ručiček dokud neuslyšíme cvaknutí a display radiostanice nezhasne, radiostanice je

vypnuta.

Hlasitost: Otáčením knoflíku VOLUME (č.1) doprava po směru hodinových nebo doleva proti směru hodinových ručiček nastavujeme úroveň hlasitosti radiostanice.

2) Kanálový volič: knoflík CH a UP / DN na mikrofonu

Tyto přepínače umožňují zvýšit nebo snížit číslo kanálu. Pokud je aktivována funkce KEY BEEP (viz funkce KEY BEEP), pípnutí "Beep" zazní pokaždé, když

se kanál změní.

3) ASC (Automatic Squelch Control) – SQUELCH

Potlačuje nežádoucí zvuky na pozadí, pokud není komunikace. Squelch nemá vliv na zvuk, ani vysílací výkon, ale umožňuje výrazné zlepšení komfortu poslechu.

a) ASC: Automatic Squelch Control

Světový patent, exkluzivně od firmy PRESIDENT. Otočte knoflíkem SQUELCH (č.3) doleva tj. proti směru hodinových ručiček do polohy ASC. Na displeji se objeví

symbol „ASC“. Žádné opakující se manuální nastavení nenahradí trvalé zdokonalení mezi citlivostí a pohodlím poslechu, tak jako když je ASC aktivní. Funkci ASC lze

deaktivovat otočením knoflíku SQUELCH po směru hodinových ručiček. V tomto případě je nastavení squelch opět manuální.

b) Manuální squelch

Otočte knoflíkem SQUELCH (č.3) směrem doprava po směru hodinových ručiček přesně tak, že veškeré hluky na pozadí zmizí. Toto nastavení by mělo být provedeno

s přesností, pokud je nastavena na maximum (zcela ve směru hodinových ručiček), bude příjmán pouze nejsilnější signál.

4) DISPLAY

Zobrazaní všech funkcí:

Stupnice zobrazuje sílu příjmaného signálu a sílu výstupního výkonu.

5) EMG – EMG Nastavení

Nouzový kanál je automaticky nastaven při stisku tlačítka označeného EMG (č.5) na displeji se zobrazí EMG.

V základním nastavení je nastaven kanál č. 19 v modulaci AM/FM je nastavení síly frekvenčního rozsahu.

Nový krátký stisk EMG tlačítka (č.5) dojde k návratu na již dříve zvolený kanál a funkce EMG je vypnuta.

EMG nastavení (dlouhý stisk)

Nouzový kanál může být nastaven jakýkoli kanál v modulaci AM nebo FM.

Nastavení a nový nouzový kanál:

- Krátký stisk tlačítka EMG (č.5) nastaví zvolený nouzový kanál. Na displeji se zobrazí EMG.

- Dlouhý stisk tlačítka EMG (č.5), F se rozsvítí na displeji a bliká EMG.

- Použitím šipek nahoru/dolu tlačítek (č.2) nebo UP/DN na mikrofonu, nastavíme nový nouzový kanál.

- Stiskem tlačítka MODE (č.6) zvolíme modulaci (AM, FM nebo FM UK) a použitím nového nouzového kanálu.

- Krátkým stiskem tlačítka EMG (č.5) potvrdíme a uložíme nový nouzový kanál a potvrzeno zvukovým signálem.

6) MODE – NB

MODE (krátky stisk)

Toto tlačítko přepíná modulaci (AM nebo FM). Vaše modulace musí být stejná jako vaší protistrany. Nastavená modulace je zobrazena na displeji.

- Amplitudová modulace_AM - komunikace v prostoru s překážkami, na střední vzdálenosti.

- Frekvenční modulace_FM - pro blízkou komunikaci na rovném otevřeném prostoru (používaná v ČR).

NB (dlouhý stisk)

Noise Blanker: šumový filtr Tyto filtry umožňují snížit hluboké zvuky a některé přijímací interference. Filtr NB je aktivní pouze v FM. Při aktivaci filtru NB

je zobrazeno na displeji NB.

7) 6 Pinový mikrofonní konektor

Konektor je umístěn na předním panelu radiostanice a slouží k nastavování funkcí radiostanice.

8) PTT (stiskni a mluv)

Vysílací tlačítko na mikrofonu, při stisku začne radiostanice vysílat a na displeji se zobrazí TX, při puštění tlačítka mikrofonu je radiostanice připravena na

příjem signálu.

9) Kanálový volič: UP/DN na mikrofonu

Tento přepínač slouží k přepínání kanálů směrem nahoru nebo dolů a při zapnuté funkci KEY BP je provázeno zvukovým signálem

C) FUNKCE CB STANICE

Pět dostupných funkcí této vysílačky. Vypněte vysílačku. Při zapnutí vysílačky a stlačení jednoho nebo dvou tlačítek nastavujeme funkci. Opakováním této akce funkci opět

vypneme.

1) ROGER BEEP

ROGER BEEP funkce, která při uvolnění mikrofonu po vysílání vydá specifický zvukový signál. Tuto funkci je možno zapnout nebo vypnout, a to takto:

zapnutí: při stlačení tlačítka 2a ve vypnutém stavu radiostanice a současného zapnutí vysílačky knoflíkem 1 dojde k aktivaci funkce ROGER BEEP.

vypnutí: je opětovnou kombinací tlačítka 2a a knoflíku 1

Při aktivaci nebo deaktivaci funkce se na displeji zobrazí údaj rbon nebo rbof. Po aktivaci se na displeji vysílačky objeví symbol noty.

2) KEY BEEP

KEY BEEP funkce, která při jakékoliv manipulaci s ovládacími tlačítky vydává tón. Tato funkce může být aktivována nebo deaktivována.

zapnutí: při stlačení tlačítka 2b ve vypnutém stavu radiostanice a současného zapnutí vysílačky knoflíkem 1 dojde k aktivaci funkce KEY BEEP.

vypnutí: je opětovnou kombinací tlačítka 2b a knoflíku 1

Při aktivaci nebo deaktivaci funkce se na displeji zobrazí údaj bpon nebo bpof. Po aktivaci se na displeji vysílačky objeví písmena BP.

3) F – FREQUENCY BAND SELECTION

Funkce, která nastavuje jednotlivou normu dle využití radiostanice v dané oblasti. Touto funkcí měníme normy vysílačky, které mění i frekvenční pásmo vysílačky.

Provedení nastavení:

- Normu radiostanice změníme zapnutím knoflíku č. 1 a současným stiskem tlačítka F (EMG). Nyní bliká na displeji vysílačky příslušná norma.

- Nyní vybereme požadovanou normu šipkami nahoru nebo dolů, buď na radiostanici nebo na mikrofonu.

- Pro potvrzení zvolené normy přidržíme tlačítko F (EMG) na dobu delší než 1 vteřina (než dojde k zaznění potvrzovacího tónu).

- Pro nastavení této normy do vysílačky musíme vysílačku vypnout a znovu zapnout. Požadované nastavení frekvenční normy zjistíme z písmene zobrazujícího se na

displeji.

4) TOT (Time Out Timer)

Pokud je vysílání (při zaklíčovaném mikrofonu) delší než 5 minut, při aktivované funkci TOT, je po uplynutí této doby vysílání přerušeno a signalizováno blikáním

symbolu TX na displeji vysílačky.

Aktivaci a deaktivaci této funkce provedeme vypnutím vysílačky stisknutím tlačítka MODE a současným zapnutím vysílačky. Při aktivaci se na displeji zobrazí (t on), při

deaktivaci (t of). Tato funkce není signalizována na displeji vysílačky.

5) COLOR

Tato funkce slouží k přepínání podsvícení displeje ve třech barvách (oranžová, zelená, modrá).

Přepnutí jednotlivých barev provedeme takto: Při vypnutí vysílačky současného stisknutí tlačítek EMG (5) a MODE (6) a zapnutí vysílačky se na displeji rozsvítí barva

displeje a označení barvy. Oranžová – or, zelená – gr, modrá – bl. Barvu vybíráme tlačítky šipkami ↑↓ na vysílačce nebo na mikrofonu a uložení požadované barvy

provedeme přidržením tlačítka F (EMG).

D) FUNKCE S PTT TLAČÍTKEM NA MIKROFONU

Tři dostupné funkce, které se dají aktivovat pomocí PTT tlačítka na mikrofonu.

1) TALKBACK (PTT + F)

TALKBACK je funkce, kterou můžeme odposlouchávat modulaci mikrofonu přímo ze CB reproduktoru.

Funkci můžeme aktivovat nebo deaktivovat následovně:

- stisknutím a držením tlačítka PTT na mikrofonu a současným stlačením tlačítka F aktivujeme funkci TALKBACK a opětovným stisknutím tlačítka PTT a stlačením

tlačítka F funkci deaktivujeme. Dále můžeme nastavit stupeň hlasitosti modulace z mikrofonu.

2) TALKBACK LEVEL (PTT + tlačítko ↑↓)

Nastavení úrovně hlasitosti funkce TALKBACK provedeme při stisknutí tlačítka PTT na mikrofonu a současného stisknutí tlačítka F (EMG) na stanici a přidržením

tlačítka PTT na stanici bliká číslo úrovně hlasitosti reproduktoru při funkci TALKBACK. Nastavení provedeme tlačítky na vysílačce ↑↓ od úrovně 01 – 09.

3) PA (PTT + MODE)

PA funkce slouží k přenosu zvuku z mikrofonu vysílačky na externí reproduktor (megafon), který je zapojen do výstupu PA, umístěného v zadní části vysílačky. Při aktivaci

této funkce stanice nevysílá, pouze zesiluje signál z mikrofonu do externího reproduktoru.

Zapnutí nebo vypnutí funkce, nastavení hlasitosti: funkci PA zapneme stisknutím PTT tlačítka mikrofonu a současným stlačením tlačítka MODE na vysílačce.

Stejným postupem deaktivujeme funkci PA. Při aktivaci funkce PA se na displeji vysílačky zobrazí symbol PA a současně problikává se symbolem modulace

AM nebo FM. Modulaci můžeme přepnout stisknutím tlačítka MODE.

A) DC-napájecí kabel

B) Anténní konektor (SO-239)

C) Externí reproduktor 3,5 mono jack (8ohm, průměr 3,5mm)

D) PA reproduktor 3,5 mono jack (8ohm, průměr 3,5mm)¨