Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       


NÁVODY » President BILL ASC

President BILL ASC

1) ZAPNOUT/VYPNOUT ~ HLASITOST (VOLUME)

Zapněte radiostanici: otočit knoflíkem VOL (1). Je li aktivní funkce KEY BEEP,vydá stanice pípnutí. Stanice je zapnuta

Vypněte radiostanici: otočte knoflíkem VOL (1), dokud se stanice nevypne.

Stanice je vypnuta.

Nastavení hlasitosti: otáčením knoflíku VOL (1) nastavte hlasitost. Otáčejte stejným knoflíkem proti směru hodinových ručiček, abyste snížili hlasitost.

2) ASC (Automatic Squelch Control) ~ SQUELCH

Potlačuje nežádoucí hluk pozadí, když není komunikace. Squelch neovlivňuje ani

zvuk ani příjmanou úroveň, ale umožňuje podstatné zlepšení pohodlí při poslechu.

a) ASC: AUTOMATIC SQUELCH CONTROL

Celosvětový patent, exkluzivita společnosti PRESIDENT

Otočte knoflíkem SQ (2) proti směru hodinových ručiček do polohy ASC až se

zobrazí ASC na displeji. Nyní nefunguje ruční nastavení a znamená to zlepšení

mezi citlivostí a pohodlím při poslechu při aktivním ASC. Tato funkce může být deaktivována otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček . V tomto případě se squelch nastavení změní a zmizí z LCD.

b) MANUAL SQUELCH

Otočte knoflíkem SQ (2) ve směru hodinových ručiček na přesný bod, kde je napozadí hluk zmizí. Toto nastavení by mělo být s přesné a pokud je nastaveno

na maximum (úplně ve směru hodinových ručiček), budou příjmány pouze ty

nejsilnější signály.

3) Kanálový volič - SCAN

Kanálový volič: tlačítka na přístroji a tlačítka UP / DN na mikrofonu (krátký stisk)

Číslo kanálů se nastavuje stisknutím horní části displeje ( šipka nahoru) nebo tlačítkem UP (3) na mikrofonu nebo stisknutím spodní části displeje (šipka dolů) nebo tlačítka DN na mikrofonu. Při každém změně kanálů, zazní pípnutí, pokud je funkce KEY BEEP zapnuta. Viz funkce KEY BEEP

SCAN (dlouhé stisknutí)

Chcete-li aktivovat funkci SCAN (vyhledávání kanálů), stiskněte tlačítko, dokud se neozve pípnutí (viz funkce KEY BEEP) nebo se na displeji nezobrazí "SCAN". Stiskněte tlačítko šipka nahoru (3) na LCD displeji nebo tlačítko UP (3) na mikrofonu

pro skenování směrem nahoru. Stiskněte tlačítko šipka dolů (3) na LCD displeji nebo tlačítko DN (3) na mikrofonu pro skenování v sestupném pořadí.

Skenování se zastaví, jakmile je obsazený kanál. Skenování se automaticky spustí po 3 s po ukončení hovoru a pokud se po dobu 3 s neaktivuje žádná klávesa. Skenování se také znovu aktivuje tlačítky šipka nahoru / UP (3) nebo v klesajícím pořadí pomocí tlačítek šipka dolů/ DN (3). Když je aktivována funkce SKENOVÁNÍ, na displeji bliká "SCAN".

Stiskněte spínač PTT (11) pro deaktivaci funkce SKENOVÁNÍ. Na displeji zmizí "SCAN".

4)  Displej

Veškeré funkce se zobrazují na displeji

5)F – výběr norem

Viz § FUNKCE ZAPNUTÍ NA JEDNOTCE

 

6) ANL / NB ~ HI-CUT

ANL / NB (krátké stisknutí)

Krátké stisknutí tlačítka ANL / NB (6) umožňuje střídat mezi následujícími nastaveními: bez aktivního (výchozího) / ANL aktivovaného / ANL a NB aktivovaného.

Na displeji se zobrazí ikona aktivního filtru.

Upozornění: Funkce ANL filter funguje pouze v režimu AM.


HI-CUT (dlouhé stisknutí)

Dlouhým stisknutím tlačítka HI-CUT (6) se aktivuje / deaktivuje (výchozí) HI-CUT. Když je aktivována , na displeji se zobrazí "HI-CUT".

HI-CUT: Vypíná vysokofrekvenční rušení a musí se používat v souladu s podmínkami příjmu. Je-li aktivní, zobrazí se na displeji

7) ZÁMEK AM / FM ~ KEY LOCK

AM / FM (krátký stisk)

Tlačítko AM / FM (7) umožňuje zvolit modulační režim AM nebo FM.. Na displeji LCD se zobrazí vybraný režim.

Pouze v U konfiguraci: Stiskněte tlačítko AM / FM (7) pro změnu frekvenčního pásma mezi ENG a CEPT. Na displeji se objeví "UK", pokud je vybrán ENG. "UK" zmizí na displeji, jakmile je vybrán CEPT (viz tabulka na straně 34 orig.návodu.)

KEY LOCK (dlouhé stisknutí)

Stiskněte a přidržte tlačítko KEY LOCK (klíč) dokud se na displeji nezobrazí symbol klíče

Opětovným stisknutím tlačítka (7) odemknete (výchozí). Z displeje zmizí symbol klíče

Poznámka: Spínač PTT (11) zůstává aktivní, když je stanice uzamlnutá

8) EMG

Nouzový kanál je automaticky zvolen stisknutím klávesy EMG (8). Nejprve krátkým stisknutím zavoláte na první nastavený kanál (nebo výchozí kanál 9 / AM). Na displeji se zobrazí "EMG1". Druhým krátkým stisknutím zavoláte druhý nastavený kanál (nebo výchozí kanál 19 / AM). Na displeji se zobrazí "EMG 2". Třetí krátkým stisknutím se vrátíte zpět na aktuální kanál. "EMG ..." zmizí na displeji.

Viz menu EMG SETTING

9) USB nabíjecí  konektor

Zásuvka USB (9) může být použita k nabíjení smartphonu, tabletu nebo jiného dobíjecího zařízení s napětím 5 V až 2,1 A.

10) 6-pinový mikrofon

Konektor je umístěn na předním panelu radiostanice. Můžete použít elektret nebo dynamický mikrofon (viz menu MIC TYPE).

POZOR na správné zapojení mikrofunu - Viz kabelový diagram na straně 37 orig. návodu.

11) PTT (Push to Talk)

Klávesa vysílání, stisknutím tlačítka PTT vysíláte, na displeji  se zobrazí  TX a uvolněním plačítka PPT posloucháte

TOT (Časový spínač)

Pokud stisknete tlačítko PTT (11) po dobu delší než 3 minuty, začne blikat displej a vysílání se ukončí.

Ozve se pípnutí, dokud se neuvolní tlačítko PTT (11).

C) FUNKCE nastavení norem

K dispozici jsou 2 další funkce. VOLBA FREKVENČNÍHO BANDU, Tlačítko F (5) a režim MENU, tlačítko AM / FM (7).

Chcete-li aktivovat funkci, nejprve přístroj vypněte. Poté zapněte rádio a současně stiskněte odpovídající tlačítko (5) nebo (7).

1) F - FREKVENČNÍ VÝBĚR norem (tlačítko F)

(Konfigurace: EU; PL; d; EC; U; In)

Frekvenční pásma je třeba zvolit podle země použití. Nepoužívejte žádnou jinou konfiguraci. Některé země potřebují licenci uživatele. Viz tabulka strana 39orig. návodu

1. Zapněte stanici a současně stiskněte tlačítko F (5). Písmeno odpovídající aktuální konfiguraci bliká.

2. Pro změnu konfigurace použijte tlačítka šipka nahoru / dolů (3) na přístroji nebo tlačítko UP / DN (3) na mikrofonu.

3. Po zvolení konfigurace stiskněte tlačítko F (5) po dobu 1 sekundy. Písmeno, které

odpovídá konfiguraci, je trvale zobrazeno a zazní zvukový signál.

4. V tomto okamžiku potvrďte výběr vypnutím stanice a pak ji znovu zapněte

Viz tabulka frekvenčních pásem na stranách 34 až 36 / tabulka konfigurace strana 38 orig. návodu.

 

2) REŽIM MENU (tlačítko AM / FM)

1. Zapněte stanici stisknutím tlačítka AM / FM (7) pro vstup do režimu MENU. objeví se F

Pořadí 6 menu je popsáno v této příručce. Menu zobrazené při vstupu do režimu MENU však bude poslední nabídkou editovanou uživatelem.

Bez ohledu na nabídku je postup stejný:

2. Stiskněte šipky nahoru/ dolů (3) nebo UP / DN (3) na mikrofonu,  vyberte nabídku, kterou chcete nastavit.

3. Stisknutím tlačítka F (5) potvrdíte zvolené menu, parametr menu bliká na displeji.

4. Na stanici stiskněte šipky nahoru nebo dolůs (3) nebo tlačítko UP / DN (3) na mikrofonu pro výběr hodnoty parametru.

5. Opětovným stisknutím tlačítka F (5) potvrdíte vybrané

Parametr přestane blikat a pokud má funkce více než jeden parametr, pak bliká další parametr. Začněte znovu v bodě 2 pro nastavení další nabídky nebo ...

6. Stiskněte spínač PTT (11) pro potvrzení posledního nastavení a ukončení režimu MENU zmizí na displeji.

7. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, jednotka opustí režim MENU po 10 sekundách a zmizí na displeji.

 

D) MENU 1) BARVA

1. Vstupte do režimu MENU (viz § MENU MODE, bod 1)

2. Na stanici použijte šipky dolů nebo nahoru (3) nebo UP / DN (3) na mikrofonu,

vyberte nabídku BAREV.

3. Stiskněte klávesu F (5) pro potvrzení. Aktuální symbol barvy

bliká na displeji (červená), (zelená), (modrá),(azurová), (žlutá), fialová, (azurova).

4. Na stanici použijte šipky nahoru nebo dolů (3) nebo tlačítko UP / DN (3) na mikrofonu pro změnu  barvy.

5. Po výběru barvy stiskněte znovu tlačítko F (5). Začněte znovu v bodě 2 pro nastavení další nabídky nebo ...

6. Stiskněte spínač PTT (11) pro potvrzení a opuštění režimu MENU. zmizí na displeji.

7. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, přístroj po 10 sekundách opustí režim MENU.

zmizí na displeji. Výchozí barva je (červená).

 

2) KEY BEEP

Některé operace, jako je změna kanálů, atd  jsou signalizovány pípnutím. Tuto funkci

lze aktivovat nebo deaktivovat následovně:

1. Vstupte do režimu MENU (viz § MENU MODE, bod 1)

2. Na stanici použijte šipky nahoru / dolů (3) nebo UP / DN (3) na mikrofonu pro výběr nabídky KEY-BP.

3. Stiskněte klávesu F (5) pro potvrzení. Aktuální hodnota bliká.

4. Na stanici použijte šipky nahoru / dolů (3) nebo tlačítko UP / DN (3) na mikrofonu

pro změnu hodnoty KEY BEEP, On (výchozí) / Of.

5. Stiskněte znovu tlačítko F (5). Začněte znovu v bode 2 pro nastavení další nabídky nebo ...

6. Stiskněte spínač PTT (11) a podržte tlačítko MENU režimu. zmizí na displeji.

7. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, jednotka opustí režim MENU po10 sekundách,

zmizí na displeji.

Po zapnutí funkce se na displeji zobrazí "BP".

 

3) ROGER BEEP

Při zapnutí přepínače PTT (11) na mikrofonu se ozve zvuk ROGER BEEP.

Tuto funkci lze aktivovat nebo deaktivovat následovně:

  1. Vstupte do režimu MENU (viz § MENU MODE, bod 1)

2. Pomocí tlačítek šipka nahoru / dolů (3) na přístroji nebo tlačítka UP / DN (3) na mikrofonu vyberte nabídku RG-BP.

3. Stiskněte klávesu F (5) pro potvrzení. Aktuální hodnota bliká.

4. Pomocí tlačítek šipka nahoru / dolů (3) na přístroji nebo tlačítka UP / DN (3) na mikrofonu změňte hodnotu ROGER BEEP, On / Of (výchozí).

5. Stiskněte znovu tlačítko F (5). Začněte znovu v bode 2 pro nastavení další nabídky nebo ...

6. Stiskněte spínač PTT (11) a podržte tlačítko MENU režimu. zmizí na displeji.

7. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, jednotka opustí režim MENU po10 sekund.

zmizí na displeji.

Po zapnutí funkce se na displeji zobrazí BP.

 

4) NASTAVENÍ EMG

Prioritní kanály lze nastavit na libovolný kanál v režimu AM nebo FM. Chcete-li nastavit nový nouzový kanál:

1. Vstupte do režimu MENU (viz § MENU MODE, bod 1)

2. Pomocí tlačítek šipka nahoru / dolů (3) na přístroji nebo tlačítekUP / DN (3) na mikrofonu vyberte nabídku EMG-ST.

3. Stiskněte klávesu F (5) pro potvrzení. První parametr (1 nebo 2) bliká.

4. Pomocí tlačítek šipka nahoru / dolů (3) na přístroji nebo tlačítek UP / DN (3) na mikrofonu nastavte nouzový kanál 1 nebo 2.

5. Stiskněte znovu tlačítko F (5). Druhý parametr (kanál) bliká.

6. Pomocí tlačítek šipka nahoru / dolů (3) na přístroji nebo tlačítek UP / DN (3) na mikrofonu nastavte kanál.

7. Stiskněte tlačítko F (5) pro potvrzení zvoleného kanálu. Třetí parametr (režim) bliká.

8. Pomocí tlačítek šipka nahoru / dolů (3) na přístroji nebo tlačítek UP / DN (3) na mikrofonu vyberte režim AM nebo FM.

9. Opětovným stisknutím tlačítka F (5) potvrdíte volbu režimu. Začněte znovu v bodě 2, chcete-li nastavit jinou funkci nebo ...

10. Stiskněte spínač PTT (11) pro dosažení a opuštění režimu MENU. zmizí na displeji.

11. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, přístroj po 10 sekundách opustí režim MENU.zmizí na displeji.

Standardní nouzové kanály jsou kanál 9 / AM (EMG1) a kanál 19 / AM (EMG2)

3) TYP MIC

 

PRESIDENT BILL lze použít buď s elektretovým nebo dynamickým 6-pinovým mikrofonem PRESIDENT (viz kabeláž mikrofonu strana 37orig. návodu)

Typ Mic může být nastaven následovně:

1. Vstupte do režimu MENU (viz § MENU MODE, bod 1)

2. Pomocí tlačítek šipka nahoru  / dolů (3) na stanici nebo tlačítka UP / DN (3) na mikrofonu vyberte nabídku MIC-TP.

3. Stiskněte klávesu F (5) pro potvrzení. Aktuální hodnota bliká.

4. Na stanici použijte tlačítka šipka nahoru / dolů (3) nebo tlačítko UP / DN (3) na mikrofonu a změňte typ, EL (electret) / Dy (dynamický).

5. Stiskněte znovu tlačítko F (5). Začněte znovu v bode 2 pro nastavení další nabídky nebo ...

6. Stiskněte spínač PTT (11) a podržte tlačítko MENU režimu. zmizí na displeji.

7. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, přístroj po 10 sekundách opustí režim MENU.zmizí na displeji.

Výchozí typ mikrofonu je EL (elektret).

Upozornění: Při uvedení do provozu se uživatel informuje o naprogramovaném typu mikrofonu na 2 sekundy (viz § ON / OFF )

 

4) RESET

Umožňuje obnovit všechny parametry uživatele a vrátit se do výchozí hodnoty.

1. Vstupte do režimu MENU (viz § MENU MODE, bod 1)

2. Pomocí tlačítek šipka nahoru / dolů (3) na přístroji nebo tlačítka UP / DN (3) na mikrofonu vyberte nabídku RESET.

3. Stiskněte tlačítko F (5). “AL” bliká.

4. Opětovným stisknutím tlačítka F (5) resetujete všechny parametry a

opusťte režim MENU.

5. Není-li stisknuto žádné tlačítko, jednotka opustí režim MENU po

10 sekund. zmizí na displeji.

 

A) DC-napájecí vstup (13,2 V)

B) ANTÉNOVÝ KONEKTOR (SO-239)

C) EXTERNÍ REPRODUKTOR (8 Ω, Ø 3,5 mm)