Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       


NÁVODY » Stabo Freecomm 700 SET

Stabo Freecomm 700 SET

Abyste mohli radiostanici Freecomm 700 optimálně používat  a využít všech možností této moderní radiostanice , přečtěte si , prosím, pozorně  nejdříve tento  návod k obsluze .

Nedotýkejte se při vysílání antény a nemějte radiostanici při vysílání na těle či obličeji. Pokud používáte sluchátka, chraňte svůj  sluch před přílišnou hlasitostí . Nepoužívejte Vaši radiostanici v letadle nebo v nemocnici. Vypněte Vaši radiostanici také v blízkosti benzínové pumpy a dodržujte národní předpisy při provozu radiostanic v jednotlivých zemích, které se mohou v jedn. zemích lišit.  Nepokoušejte se sami zasahovat a opravovat  radiostanici a otevírat tělo Vaší radiostanice. Mimo jiné přijdete o záruku , případně se vymažou veškerá data. Radiostanice není určena dětem, stejně jako příslušenství  ke hraní.  Pokud nebudete radiostanici delší dobu  používat, vyjměte akumulátorové články. Nikdy nepoužívejte radiostanici bez antény.  Chraňte přístoj před prachem, vlhkostí, horkem či dlouhodobýn slunečním zářením ( např. v autě) , silnými otřesy a deštěm a radiostanice by neměla být vystavena teplotám pod - 20 st.  C a nad + 50 st. C.

Důležité informace :

Radiostanice Stabo Freecomm 700  PMR je určena primárně na kratší spojení  v kmitočtech cca 446 MHz.  Radiostanice vyhovuje vesměs národním předpisům jednotlivých zemí, někde se však může lišit. Informace získáte na jednotlivých velvyslanectvích ( konzulátech).  Vaše PMR radiostanice vysílá na 8 kanálech , kterým jsou přiřazeny pevné kmitočty v pásmu cca 446 MHz. Můžete tak navázat kontakt i s jinými uživateli. Dosah je dán podmínkami, ve kterých se vysílá, negativní vliv mají např. domy, ocel a beton ve městech, skály , kopce atd. Všechny tyto překážky mohou snižovat dosah, který může být ve volném terénu až 10 km. Při lehké zástavbě je reálný dosah soíše 1-2 km.  V nepříznivém terénu např. městské husté zástavby může klesnou dosah až na řádově stovky metrů.  Je vhodné si vyzkoušet komunikaci v různě náročných podmínkách vysílání.

 

Dodávka SETu obsahuje :

2 x radiostanice Stabo Freecomm 700

2 x klipy

1 x dvojitý stolní nabíječ

1 x síťový díl 230 V / 50 Hz

8 x NiMH – akumulátorových článků ( 4,8 V( 600 mAh)

1 x návod k obsluze ( včetně originálu němčina/ angličtina)

 

Diplej ukazuje následující funkce :

CH  08 …....... nastavené číslo kanálu

TX ….............. indikace vysílání

RX ….............. indikace příjmu

VOX ….......... VOX funkce je aktivována

DCM …......... Dual Watch Funkce je aktivována

SCAN.............. vyhledávání hovoru je aktivováno

 

CTCSS 88 ….. indikace nastaveného CTCSS čísla / kódu

DCS 88 …....... indikace nastaveného  DCS čísla / kódu

3 pólohová indikace stavu Akubaterie

indikace zapnutí volacího tónu ( zvonek)

indikace vibrace při volání ( pokud nechcete být rušeni)

indikace volacího tónu i vibrace

klíč ….  zamknutí funkcí  aktivováno

FM …. radio zapnuto

RM … kontrola rušení aktivováno

Obslužné prvky – popis :

1 . Anténa  ( anténa je pevně připevněna k radiostanici, nikdy ji neodstraňujte

2. LCD Displej

3.Vysílací PTT tlačítko

4.Up/ DOWN – tlačítka viz SET – Menu

5.LED tlačítka s SOS funkcemi

6.Volací tlačítko  - vyslání volacího tónu

7.reproduktor

8.mikrofon

9.FM – tlačítko – zapnutí / vypnutí FM rádia

10.Menu tlačítka – viz SET – Menu

11.MIC / SPK konektor  - přípoj pro sluchátka ( VOX režim)

12.Přípoj / konektor pro nabíjení prostřednictvím síťového adaptéru

13.Zapnutí/ vypnutí radiostanice a nastavení hlasitosti přijímaného signálu

Příprava pro provoz radiostanice :

⁃    připevněte klid na tělo radiostanice

⁃    nabijte akumulátorové články u obou radiostanic současně do plné kapacity, doba nabíjení je max cca 12 hodin . Po nabití se nabíjení přeruší.

⁃    předtím vložte Aku články podle správné polarity a zajistěte víčkem

⁃    při nabíjení svítí LED diody červeně u obou nabíjecích částí nabíječky

⁃    doba nabíjení je  odvislá podle stavu vybití akumulátorových článků . Jakmile jsou články nabity, nabíjení se zastaví a pokud nebude nabíjení ukončeno, po 1 hod. se nabíjení obnoví a LED dioda bude blikat červeně. Není vhodné Aku články nechat v nabíječce dlouho. Při přebíjení dojde ke zkrácení životnosti jedn. článků.

⁃    můžeme použít i nabíjení každé radiostanice zvlášť síťovým nabíječem

⁃    stav nabití je indikováno na displeji. 3  čtverečky – plná kapacita, 2 – polovina kapacity Aku baterií, 1 – baterie má malou kapacitu, ozve se varovný tón, je nutno neprodleně radiostanici nabít.  Žáden čtvereček- prázdná kapacita Aku baterií. Ozve se varovný tón 2 x a radiostanice se vypne . Při nabíjení musí být radiostanice vypnuta !

⁃    Po nabití zapněte radiostanici , zvolte volný kanál a nastavte hlasitost .  Obě radiostanice musí být nastaveny na stejný kanál ( kód )

⁃    volba kanálu : stiskněte 1 x Menu tlačítko , číslo kanálu bliká. Pomocí UD/ DOWN nastavte volný požadovaný kanál a potvrďte tlačítkem PTT zvolený kanál. Totéž udělejte na druhé rdst.

⁃    stiskněte PTT tlačítko a držte tak dlouho, dokud chcete hovořit ( rdst. je přepnuta na vysílání) . Mluvte normálním hlasem ze vzdálenosti cca 5 cm do mikrofonu. Na displeji bude svítit TX – symbol. Jestliže po hovoru tlačítko PTT uvolníte, rdst. se přepne na příjem a na displaji symbol TX zmizí. Objeví se RX ( příjem).

Vaše radiostanice má automatické potlačení rušení , které se projevuje běžně při vysílání.  Rušení v atmosféře je tak potlačeno ve prospěch užitečného signálu, v tomto případě komunikace. S potlačení rušení se může potlačit i velmi slabý nebo vzdálený signál. Pokud se chcete přesvědčit, zda je kanál zcela bez signálu nebo je na něm vzdálená / slabáú komunikace, aktivujte Monitor funkci  - pomocí tlkačítka FM . Pokud jej podržíte stisknutý, deaktivujete automatické potlačení rušení a uslyšíte i nejslabší vysílané signály utopené v šumu. Funkci deaktivujete uvolněním tlačítka FM.

Pilotní provoz CTCSS :

Vaše radiostanice je vybavena pilotními kódy , abyste mohli s partnery , případně skupinou partnerů nerušeně hovořit , i když jinak na vybraném kanále se může objevit hovor.  Tento CTCSS kód musí ale být  kromě čísla kanálů nastaven u všech vybraných rdst. stejný, tj. Stejné číslo CTCSS.  Je k dispozici celkem 38 různých politních tónů 1-38. Vaše partnerská rdst. musí mít nastavený stejný kanál i stejné číslo CTCSS pro nerušenou komunikaci.

⁃    stiskněte 2 x Menu tlačítko, CTCSS OF bliká . Pomocí UP/DOWN zvolte číslo  CTCSS  a potvrďte jej tlačítkem PTT.  Totéž nastavte u dalších partnerských rdst.

Deaktivace : stiskněte 2 x Menu  tlačítko, Pilotní číslo bliká. Zvolte tlačítky UP/DOWN  00 a potvrďte PTT tlačítkem. Funkce CTCSS bude deaktivována.

Digital Code Systém :

Vaše radiostanice umožňuje také kromě CTCSS kódů  DCS provoz .  Tento zakódovaný provoz Vám zaručuje zcela nerušený provoz jen mezi partnerskými stanicemi. K dispozici je 83 různých kódů přiřazeným k jednotlivým běžným 8 . kanálům.

Všechny partnerské radiostanice musí mít ale nastavený stejný digitální kód.

⁃    stiskněte 3 x Menu tlačítko, DCS OF bliká . Pomocí UP/DOWN zvolte kód Digital Code a potvrďte  jej PTT tlačítkem .  Totéž nastavte u ostatních partnerských radiostanic .

Deaktivace  : stiskněte 3 x Menu tlačítko, Digital Code bliká. Zvolte tlačítky UP/DOWN 00 a potvrďte PTT tlačítkem. Funkce DCS bude deaktivována .

VOX Funkce :

abyste mohli vysílat bez použití rukou ( bez PTT tlačítka) a to pomoci hlasu do mikrofonu, přepněte funkci do provozu VOX.  Nastavte si současně odpovídající citlivost podle intenzity ( síly) Vašeho hlasu,  pro přepínání režimu vysílání / příjem . K dispozici jsou 3 možnosti nastavení citlivosti – 1  nízká, 2 střední a 3 vysoká .

⁃    aktivace režimu VOX – stiskněte 4 Menu tlačítko, VOX OFF bliká, pomocí UP/DOWN zvolte stupeň citlivosti a potvrďte jej tlačítkem PTT.

Deaktivace – stiskněte 4 x Menu tlačítko, pomocí UP/DOWN zvolte OFF, potvrďte PTT tlačítkem. Funkce VOX bude deaktivována .

SCAN – automatické vyhledávání

umožňuje vyhledat aktivní kanál, na kterém se hovoří.  Vaše rdst. scanuje mezi 8. kanály a na aktivním kanále se vyhledávání zastaví.  Pokud signál zmizí, vyhledávání pokračuje.  Vedle vyhledávání mezi kanály umožňuje Vaše radiostanice i vyhledávání mezi CTCSS pilotními tóny a podle DCS digitálních kodů.

Vyhledávání mezi kanály

- stiskněte 5 x Menu tlačítko , SCAN bliká . Pomoci UP/DOWN nastartujete vyhledávání a stisknutím PTT tlačítka scanování ukončíte.  SCAN na displeji zmizí.

Vyhledávání mezi CTCSS tóny

- stiskněte 6 x Menu tlačítko, SCAN a CTCSS 00 bliká. Pomocí UP/DOWN nastartujete vyhledávání a stisknutím PTT tlačítka scanování ukončíte . SCAN a CTCSS na displeji zmizí.

Vyhledávání mezi Digital Code  kódy

- stiskněte 7x Menu tlačítko, SCAN a DCS 00 bliká. Pomocí UP/DOWN nastarujete

vyhledávání a stisknutím PTT tlačítka scanování ukončíte. SCAN a DCS na displeji zmizí.

Volací tón :

Stiskněte volací tlačítko a volací tón bude odeslán partnerské stanici.  Máte možnost zvolit 15 různých volacích melodií ( tónů) .

- pro volbu tónů stiskněte 8 x Menu tlačítko , na displeji se objeví C01 . Pomocí UP/DOWN vyberte melodii a potvrďte ji tlačítkem PTT

Signalizace volání partnerské radiostanice :

jsou možné 3 různé signalizace přijímaného hovoru.

⁃    volacím tónem

⁃    volacím tónem a vibrací

⁃    pouze vibrací

⁃    stiskněte  9 x Menu tlačítko , pomocí UP/ DOWN vyberte požadovanou signalizaci, potvrďte PTT tlačítkem .

 

Roger Beep :

tato fukce umožňuje dát na vědomí partnerské stanici, že hovor byl ukončen pomocí tónu. Tento je automaticky aktivován po uvolnění PTT tlačítka, to je přepnutí  radiostanice na příjem.

⁃    aktivaci provedeme stisknutím 10 x Menu tlačítka , na displeji rO OFF bliká. Pomocí UP/DOWN přepneme funkci na rO ON . Potvrdíme PTT tlačítkem.

Deaktivaci provedeme tak, že 10 x siskneme Menu tlačítko,  rO ON bliká. Pomocí UP/DOWN zvolíme rO OFF a potvrdíme PTT tlačítkem .

Aktivace potvrzovacího tónu při stisknutí tlačítek rdst  :

umožňuje kontrolu správného stisknutí každého tlačítka ovládání stanice.

⁃    stiskněte 11 x Menu tlačítko. Na displeji  tO OFF bliká. Pomoci UP/DOWN nastavte tO ON a potvrďte |PTT tlačítkem.

Deaktivace – stiskněte 11 x Menu tkačítko , na displeji bliká tO ON. Pomoci UP/DOWN zvolte tO OFF a potvrďte PTT tlačítkem.

Dual Watch  :

tato funkce umožňuje hlídání dvou kanálů současně, na kterých můžeme očekávat hovor.

Radiostanice automaticky přepíná zvolené kanály s  prodlevou 0,5 sec.  Jedná se o přednostní kanál a další zvolený kanál, který může mít nastaven i CTCSS nebo DCS kód.

⁃    stiskneme pro aktivaci 12 x Menu tlačítko, na displeji DCM OFF bliká. Pomoci UP/DOWN zvolme prioritní ( přednostní) kanál . Pokud chceme přiřadit k hlídání i kanál s tóny , kódy, pro CTCSS tón nebo DCS kód,  ještě dodatečně stiskneme Menu tlačítko 1 x pro CTCSS číslo  , případně 2 x stiskneme  Menu tlačítko pro Digital Code a pomocí UP/DOWN zvolíme příslušné čísla ( kódy) . Potvrdíme PTT tlačítkem .

Deaktivace – stiskneme 12 x Menu tlačítko, DCM bliká . Pomoci UP/DOWN změníme symbol na DCM OFF. Potvrdíme PTT tlačítkem.

Vaše radiostanice umožňuje i příjem VKV rádia v pásmu 87,5 –108 MHz

Krátkým stisknutím na FM tlačítko se přístroj přepíná na VKV rádio a na displeji se objeví příslušná frakvence.  Abyste si mohli vyhledat aktivní stanice, stiskněte na cca 2 sec tlačítko UP/DOWN . Vyhledávání začne a zastaví se na aktivní rozhlasové stanici.  Vyhledávání začne znovu po opětovném stisknutí tlačítka UP/DOWN na 2 sec.

I když máte radiostanici přepnutou do módu radio, má prioritu radiový signál, takže o provoz radiostanice nepřijdete, ani o důležitý hovor partnerské radiostanice. Pokud je hovor ukončen, radiostanice opět přepne automaticky do režimu rádio, pokud je tento aktivován.

SOS Funkce :

krátkým stisknutím tlačítka LED Spotlicht SOS funkce vypnuta. Dlouhým stisknutím se aktivuje a LED bliká v rytmu SOS morseovky.  Tato funkce je aktivována i u vypnuté radiostanice.  Jedná se o nouzový signál, kterým voláte o pomoc.

Uzamčení funkcí – zámek :

tato funkce se aktivuje stisknutím tlačítka déle jak 3 sec. Umožnuje zabránění náhodnému rozladění (zrušení) nastavených funkcí

Osvětlení displeje :

aktivuje se krátkým stisknutím Menu tlačítka, UP nebo DOWN tlačítka na cca 5 sec.